Etheric Implants

in #awarenesslast month (edited)

Dutch below

Most of the time when you book a session, we just go with the flow. What the moments brings and what is needed for that specific moment.

Sometimes energies are getting stuck or if you are ‘lucky’ an Etheric implant is being placed in one or many of your bodies. This can happen when you are connecting to a certain dimension, in meditation, by touch through an attached spirit or energetic field or by watching something that could lift your energy. There a many ways to implant such item.

How do you recognize these implants? They come in many forms, like in the film 'The Matrix' it is a metal worm-like entity or they can look like nano-bots. They can feel sharp, like metal or they seem to feel natural, even though you know this is not yours. Some move through the body, while others stay in the same place. These implants can be programmed in various ways, depending on the goal. There are implants that block the god-connection, watch or hear along or behavior change and many other different programs.

It remains a process of listening intently to your body and and feeling the differences.

How does removal work? When you are aware of an implant. We start by examining the point of entry, the shape it has and the best way to remove it. Just like a physical surgery, it may be treated with precision. If I encounter this during a ‘standard’ session, I will make space for this and tune in to what is needed in the moment. During the removal, you tune in to your higher self and your guides. I do the same and use my skills to tune into what is needed in the moment. This can be on the same frequency, or I go into a broader spectrum.

Are all Energetic implants bad? No not all are bad, some are implanted by your guides or higher-self to support you in certain parts of your journey. And it is up to you if you want to remove it.

Where do they come from? Most implants are controlled by A.I. Not the one we now from Google, ChatGPT or Amazon. There is a whole A.I. dimension that can controls us and keeps us from our through selves. One of the ways to gain control again is by implanting entities. So the A.I. can control your thought and behavior. I’ll write another post about this dimension and my own experience with it.

What next? Are you aware of an ethereal implant and want to remove it. Then send me an e-mail stating that it is an implant. This way I can prepare for this.

If I discover one during a ‘regular’ session, we will tune into the moment and decide.

I hope I have raised your awareness and curiosity about the importance of getting to know your body well and the environment you are in. Do you have any questions or additions to this text? An email is always welcome.

Till we meet again!
Timothy


Nederlands

Wanneer je een sessie boekt kijken meestal wat er in het moment nodig is. Er zijn een paar uitzonderingen.

Soms komen energieën vast te zitten of als je ‘geluk’ hebt, wordt er een Etherisch implantaat in één of meerdere lichamen geplaatst. Dit kan gebeuren wanneer jij je verbindt met een bepaalde dimensie, in meditatie, door aanraking via iemand waar een bepaalde entiteit of energetisch veld aan vast zit of door naar iets te kijken dat je energie zou kunnen opheffen. Er zijn veel manieren om zo’n implantaat in te brengen, waarvan we meestal niet direct bewust van zijn.

Hoe herken je deze implantaten? Ze zijn er in vele vormen, zoals in de film 'The Matrix' is het een metalen wormachtige entiteit of het kunnen op nano-bots lijken. Meestal voelen ze scherp aan, zoals metaal Of soms lijken ze natuurlijk aan te voelen, hoewel je weet dat dit niet van jou is. Sommige bewegen door het lichaam, anderen blijven op hun plek zitten. De implanten kunnen op verschillende manieren geprogrameerd zijn, net wat het doel is. Zo zijn implantaten die meekijken of luisteren, je god-verbinding onderbreken of zelfs je gedrag veranderen.

Het blijft een proces waarin je aandachtig naar je lichaam luistert en en de verschillen voelt.

Hoe werkt verwijdering? Wanneer jij je bewust bent van een implantaat. Beginnen we met het onderzoeken van het punt van binnenkomst, de vorm die het heeft en de beste manier om het te verwijderen. Net zoals een fysieke operatie mag het met precisie behandeld worden. Kom ik tijdens een ‘standaard’ sessie dit tegen, dan zal ik hier ruimte voor maken en afstemmen wat er in het moment nodig is. Tijdens het verwijderen stem jij af op je hogere zelf en je gidsen. Datzelfde doe ik en gebruik ik mijn skills om in het moment af te stemmen wat er nodig is. Dat kan op dezelfde frequentie zijn, of ik ga in een breeder spectrum zitten.

Zijn alle energetische implantaten slecht? Nee, niet alle zijn slecht, sommige zijn geplaatst door je gidsen of hogere zelf om je te ondersteunen in bepaalde delen van je reis. En het is aan jou of je ze wilt houden of wilt verwijderen.

Waar komen ze vandaan? De meeste implantaten worden bestuurd door A.I. Niet degene die we nu kennen van Google, ChatGPT of Amazon. Er is een hele A.I.-dimensie die ons kan controleren en ons weghoudt van warezelf. Één van de manieren om weer controle te krijgen op degene die zijn losgekoppeld is door impantaten in te brengen. Zo kan de A.I. je gedachten en gedrag controleren. In een andere post zal ik hier dieper op in gaan.

Wat nu? Ben jij je bewust van een etherisch implantaat en je wilt het verwijderen. Stuur mij dan een mailtje met hierin vermeld dat het om een implantaat gaat. Op deze manier kan ik mij hier op voorbereiden.

Wanneer ik tijdens een ‘reguliere’ sessie er eentje ontdek zal er in het moment afgestemd worden.

Ik hoop dat ik je bewustzijn en nieuwsgierigheid hebt aangewakkert over het belang om je lichaam goed te leren kennen en de omgeving waarin jij je bevindt. Heb je vragen of aanvulling op deze tekst? Een mailtje is altijd welkom.

Bedankt voor je tijd, tot de volgende ontmoeting!
Timothy