سخن نخست

in #blog5 years ago

سلام دوستان

این اولین پست این وبلاگ هست و تصمیم دارم به زودی مطالب جالبی درباره‌ی موضوعات علمی، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، و غیره در اینجا بنویسم. در گردآوری و ارائه‌ی این مطالب سعی می‌کنم از موضوعات تکراری اجتناب کرده و مطالب جدید و به روز دنیا را ارائه نمایم.

landscape_lake_nature_trees_water_colors_qu_bec_canada-610311
Image credit: pxhere.com

امروزه علم با چنان سرعتی در حال پیشرفت است که اگر در هر شاخه‌ی آن موضوعی را برای بررسی انتخاب کنیم، می‌تواند موضوع چندین تحقیق مبسوط و طولانی باشد. بر این اساس، باید تلاش ما آن باشد که تا جایی که مقدور است، همواره از مطالب علمی روز استفاده کنیم و سعی کنیم خودمان را همپای کاروان شتابان علم و دانش به جلو ببریم.

از طرف دیگر، دانستن اطلاعاتی از گذشته و نحوه‌ی به دست آوردن آنها در زمان‌های قدیم ممکن است برای بسیاری از افراد مفید و خواندنی باشد. بسیاری از افراد ممکن است از تاریخ و گذشته‌ی علم اطلاع کافی نداشته باشند. مسایل تاریخی و باستان‌شناسی یکی از موضوعات مورد علاقه‌ی من است که سعی می‌کنم در مورد آن در آینده پست‌های خواندنی بنویسم.

Sort:  

Congratulations @golzar! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @golzar! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @golzar! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!