Why the donor was a pig, not a monkey

in #busy3 years ago

IMG_20180913_173546_705.jpg

İç organları değiştirmek için doktorlar, tedavinin başarıya ulaşmadığı ve hastanın yakın bir ölüme mahk dom olduğu durumlarda aşırı durumlarda karar verirler. Bununla birlikte, bağışçıların sayısı, gerekli olanın yaklaşık% 5'i kadardır, organların uyumluluğunun yanı sıra uyuşturucu maliyeti ve yüzbinlerce dolara ulaşan organ nakli operasyonu da söz konusu değildir. Bu durumda doktorlara yardım etmek için hayvanlar gelir.Birçok hayvan anatomik yapısında insanlara yakındır ve en benzerleri inkar edilemez bir maymundur. Ama organ nakli için bir domuz neden bir bağışçı? Organ bağışı için primatlar kullanıldığında birçok engel var:Bu türün sınırlı sayıda hayvanı (özellikle yok olma eşiğinde kişiye yakın olan şempanzeler)
Esaret altında üremede zorluklar (yetersiz şekilde çoğalır ve uzun büyür)
maymunların öldürülmesiyle ilgili etik sorunlar (hayvan savunucuları maymunları öldürmeyi, insanları öldürmeyi)
hastanın donörün bulaşıcı hastalıklarından korunamaması (maymun hastalıkları yeterince anlaşılmamış ve insanlara aktarılmıştır)Kayıp maymunların niteliklerine sahip olan hayvan, garip bir şekilde, bir domuzdu. Domuzun primatlara göre avantajları, yaygın yaygınlığı, problemsiz yetiştirme ve bakım, insandaki domuz organlarının boyut ve fizyolojisi ile benzerliğidir. Ek olarak, domuz donör organlarının geri çekilmesi, domuzların hala et için yetiştirildiği için çevrecilerin itirazlarını artırmaz.Domuz derisi insanlara çok benzer ve domuz bile bronzlaşabilir. Diş, göz, karaciğer, böbrek benzer özellikleri. bebekler gibi, yaklaşık olarak aynı 1600 yeni doğmuş domuz yavrusu 1800 bile hastalık - 300 g, domuz akciğer kitle - 800 - g, bir kişi - 790 g, böbrekler kütlesi sırasıyla 260 ve 280 g, karaciğer domuz kalbi, 320 g, bir insan ağırlığında çocuklar. Moleküler Biyoloji Enstitüsü'ne göre, büyüme hormonu domuz ve insan molekülünün yapısı% 70'e eşittir.Domuzun vücut ısısı, insan vücudununki ile aynıdır. Kanı temizleyen cihazlar ortaya çıkana kadar, karaciğer yetmezliği durumunda, domuz karaciğeri kişiye bağlandı. Bu hayvan üzerinde çeşitli tıbbi deneyler ve ilaç testleri de yapılmaktadır.Son zamanlarda, domuz organlarının insanlara nakledilmesi için bir teknik başlatıldı. Bir nakil gerektiren bir adamın genleri, domuzun embriyosuna dahil edilir. Bu, doku reddinin önlenmesine yardımcı olur. Bu şekilde bir kişi için bir bağışçı yetiştirilir.Birkaç yıl önce, doktorlar kalp kapaklarından birini Arnold Schwarzenegger'le değiştirmeye karar verdiler. Kalp sorunları, vücut geliştirme sırasında çeşitli ilaçların büyük dozlarının kullanılması nedeniyle başladı. Valf transplantasyonu için operasyon başarılı oldu. Donör Arnold Schwarzenegger bir domuzdu. Operasyon anından itibaren, oyuncu diyetinden domuz eti dışladı ve evcil hayvan olarak birkaç küçük kobay başladı.

To change internal organs, doctors decide in extreme cases, when the treatment has not brought success and the patient is doomed to an imminent death. However, the number of people donors is about 5% of the required, not to mention the problem of compatibility of organs, as well as the cost of drugs and an organ transplant operation reaching hundreds of thousands of dollars. To help doctors in this case, animals come.Many animals are close to man in their anatomical structure, and the most similar is undeniably a monkey. But why is a pig a donor for organ transplantation? It turns out there are a lot of barriers when using primates for organ donation:a limited number of animals of this species (in particular chimpanzees, which are close in size to the person on the verge of extinction)
difficulties in breeding them in captivity (poorly reproduce and grow long)
ethical problems associated with the killing of monkeys (animal advocates equate the killing of monkeys, to killing people)
the inability to protect the patient from infectious diseases of the donor (monkey diseases are poorly understood and transmitted to people)Animal possessing missing monkey qualities, oddly enough, was a pig. The advantages of a pig in comparison with primates are its wide prevalence, problem-free cultivation and maintenance, similarity of pig organs with human in size and physiology. Besides, the withdrawal of porcine donor organs does not raise objections from nature conservationists, since pigs are still grown for meat.The pig's skin is very similar to the human, and the pig can even sunbathe. The characteristics of the teeth, eyes, liver, kidneys are similar. The pious heart weighs 320 g, the human - 300 g, the lung weight in pigs - 800 g, the human - 790 g, the mass of the kidneys respectively, 260 and 280 grams, the liver - 1600 and 1800. Even the diseases of newborn piglets are approximately the same as in mammary children. According to the Institute of Molecular Biology, the structure of the molecule of growth hormone pig and human is equal to 70%.The body temperature of the pig is identical to that of the human body. As long as the blood purifying devices did not appear, in the case of liver failure, the pig liver was connected to the person. Various medical experiments and drug tests are also conducted on this animal.Recently, they began to use the technique of transplanting pig organs tSeveral years ago, doctors decided to replace one of the heart valves to actor Arnold Schwarzenegger. The problems with his heart began because of the use of huge doses of various drugs during the time of bodybuilding. The operation for the valve transplantation was successful. Arnold Schwarzenegger's donor was a pig. He ruled out pork from his diet and started a few mini guinea pigs as pets.o humans. In the pig's embryo, genes of a person requiring transplantation are introduced. This helps to avoid tissue rejection. In this way, a donor for a human being is grown.

İmage1

Sort:  

This post has received a 3.03% upvote from thanks to: @camal!!!
For more information, click here!!!!

If you use our Robot before your post has 1 day and get an Upvote greater than 1%, you will automatically receive Upvotes between 1% and 10% as a bonus from our other robots.

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

Postunuz @bot-az ve ona katılan curation traili tarafından oylanmıştır. Teşekkürler.

Congratulations @camal ! You received a 10% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia for your task of 2493 SUP Today.

Remember to receive votes from @kryptoniabot

Run a task on Kryptonia.*Join free here Kryptonia Account
Use the tags KRYPTONIA or SUPERIORCOIN in your Steemit post.

Delegate to the Kryptonia Upvote by clicking links: 10SP , 50SP , 100SP , 500SP , 1000SP

Due to an increased amount of tasks, we have changed up the voting power to evenly spread out the Upvote amount.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Camal from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.