Rozhovor: Morini & Micali | Algorand - BFT protokol na steroidech

in #cesky11 months ago

Algorand je decentralizovaná blockchainová platforma pro smart contracts s nativní mincí ALGO. K dosažení konsensu v síti používá Pure Proof of Stake (PPoS).

Projekt je podporován nadací Algorand Foundation, která se může spolehnout na velmi silný tým kryptografů a vývojářů v čele se zakladatelem Silviem Micalim, profesorem MIT. Ten je spoluautorem technologie Zero-Knowledge Proofs a v roce 2012 obdržel Turingovo ocenění za položení základů moderní kryptografie, což je považováno za ekvivalent Nobelovy ceny za IT.

Díky nízkým výpočetním nákladům, levným transakcím, rychlé propagaci sítě, kde je celá komunita zapojena do ověření bloků, je u Algorandu dosaženo skutečné decentralizace bez kompromisů ve škálovatelnosti nebo zabezpečení.


Dobrý den, děkujeme, že jste se připojili k našemu blockchainterview. Dovolte mi jít rovnou k věci a začít první otázkou. Silvio, kdy jste přemýšlel o vytvoření své vlastní blockchainové platformy a jste s dosavadním vývojem spokojen?

S. Micali: Když jsem viděl, že blockchainy používají tolik z témat, které jsem zkoumal, od Problému byzantských generálů až po Důkazy s nulovou znalostí (angl. zero-knowledge proof), a když jsem si poté uvědomil, že zbývá ještě tolik práce! Algorand je řešením mnoha problémů, které blockchainové problémy řešily již před několika lety a doteď nebyly vyřešeny.

S Algorandem je velmi obtížné zaútočit na úrovni protokolu díky použití VRF (Verifiable Random Functions) . Jak je však Algorand zabezpečen proti network partition útokům a jak by se případně řešilo zotavení z těchto útoků?

M. Morini: Algorand je schopen se zotavit krátce po vyřešení partition a zaručuje, že nové bloky budou generovány stejnou rychlostí jako předtím. Poté, co sada Algorand nodů na chvíli nevidí žádný progres (což zabere zhruba o trochu více času, než je potřeba k dohodnutí se na jednom bloku, tj. do 5ti sekund), nody vstoupí do partition recovery mode. To umožňuje Algorandu obnovit se z partitions téměř okamžitě.

Jak je Algorand zabezpečen proti možným útokům na přenosové uzly (angl. relay nodes), které zabezpečují komunikaci? Je možné zaútočit relay noduzly a ochromit komunikaci mezi zúčastněnými uzly?

M. Morini: Jakýkoli decentralizovaný systém je náchylný k síťovému útoku, při kterém protivník zamíří na komunikační spojení mezi uživateli, což uživatelům ztěžuje nebo znemožňuje interakci. Během network partition v Algorandu však protivník nikdy nedokáže přesvědčit dva čestné uživatele, aby přijali dva různé bloky ve stejném kole. Síť Algorandu tedy zůstane v bezpečí.

Jak by Algorand reagoval na rozdělení sítě, kdyby třeba velký firewall Číny a případně Rusko zastavilo všechny aplikační protokoly internetu?

M. Morini: V případě takové dramatické události je Algorand připravený lépe než jakýkoli jiný blockchain, jak jsem vysvětlil v předchozích odpovědích.

Pro financování jste si vybrali holandskou aukci trvající 5 let. Pro vývojáře je to určitě skvělý nápad, když se zdroje financování rozloží v čase a máte financování po dobu 5 let. Pro investory to však nemusí být zcela vhodný přístup, protože prakticky jakékoli zvýšení ceny investorů ALGO lze očekávat dump svých ALGO mincí získaných z této aukce. Co se rozhodlo o distribuci prostřednictvím holandské aukce a jste si vědomi i jejích nevýhod?

M. Morini: To není úplně přesné. Ano, měli jsme počáteční holandskou aukci, která nám umožnila získat 60 milionů dolarů prakticky během hodin, přičemž cena ALGO přesáhla 2 $. Poté, přesně za účelem ochrany našich investorů před nevyhnutelným poklesem cen, který člověk vidí po takovém peaku, jsme žádnou podobnou aukci neuskutečnili.

Jaké bude tedy budoucí financování vývoje?

M. Morini: Financování nyní probíhá z různých zdrojů, včetně strukturovaného prodeje s minimálním dopadem na cenu.

Jak se Algorand přizpůsobí růstu sítě? Plánujete nasazení dalších vrstev nebo shardingu za účelem zvýšení škálovatelnosti tak, aby miliony nebo dokonce miliardy uživatelů mohly současně používat blockchain?

M. Morini: Už nyní mohou Algorand využívat miliony uživatelů a síť zvládne tisíce transakcí za sekundu. Ale ano, plánujeme další vývoj druhé vrstvy.

Silvio, v jednom z dřívějších rozhovorů jste nazval Algorand protokol postavený na BFT na steroidech. Proč?

S. Micali: Na rozdíl od jiných protokolů není za propagaci bloků v Algorandu zodpovědných několik delegovaných uživatelů ani žádná ustálená komise. Místo toho je výběr uživatelů, kteří se podílí na certifikaci bloků prováděn náhodně a tajně, bez jakékoli komunikace mezi uživateli. Kromě toho je v každém kroku protokolu individuálně a tajně vybrána nová skupina účastníků.

V jakých projektech vidíte největší konkurenci a máte pocit, zda jste před nimi nebo doháníte jejich náskok?

M. Morini: Jsme rádi, že vidíme další Proof-of-stake projekty, z nichž většina je inspirována protokolem Algorand, a věříme, že existuje prostor pro více než jeden projekt. Samozřejmě pouze ti, kteří poskytnou nejlepší služby pro uživatele, zde přetrvají.

Jaký je váš přístup k hromadné adopci kryptoměn, zejména tedy Algorandu?

M. Morini: Hromadná adopce vyžaduje úroveň škálovatelnosti, která nebyla možná před vznikem blockchainů jako je Algorand. Nyní jsme svědky obrovského zájmu o migraci na náš blockchain u projektů s uživateli v řádu milionů.

Jaké budou stakovací podmínky v budoucnu? Jakou přístup zastáváte dlouhodobě, řekněme v horizontu 5 až 10 let? Zůstane stávající model odměn platný pro všechny ALGO tokeny, nebo hodláte něco měnit?

M. Morini: Algorand nabídl několik druhů odměn za staking, od odměn za účast až po program Super Staking. Podmínky se budou vyvíjet a reagovat na požadavky ekosystému a komunity.

Algorand je blockchain, který díky svému unikátnímu použití VRF (Verifiable Random Function) prakticky vylučuje možnost forku chainu. Je však možné v budoucnu vytvořit pro Algorandu hard fork při případné neshodě vývojářů?

M. Morini: Hard fork je vždy možné uskutečnit, ale při spolehlivé správě (angl. governance) blockchainu je hard fork zbytečný. Viz následující otázka.

Jak proběhne přechod správy a řízení (angl. governance) na komunitu v budoucnosti a kdy je to v plánu?

M. Morini: Aktivně pracujeme na protokolu o správě věcí veřejných, který využívá náš protokol postavený na BFT a umožňuje komunitě přijímat všechna nejdůležitější rozhodnutí. Již nyní, v přechodné fázi, hlasování skrze blockchain podporovalo některá z nejdůležitějších rozhodnutí, jako je změna dohod o přenosových uzlech (angl. relay nodes).

Dovolte mi ještě jednu otázku na závěr. Plánujete do Algorandu přidat nějaké aspekty pro zachování soukromí, například ZK-snarks?

S. Micali: V roce 2012 jsem obdržel Turingovo ocenění právě za průlom v oblasti zero-knowledge. Do Algorandu budou v budoucnu přidány funkce ochrany osobních údajů. A budou mít daleko lepší zabezpečení a výkon než ty funkce, které jsou k dispozici v současné době u jiných projektů.