A trip to Morocco for an extended summer...Spain...Cesta za prodlouženým léta do Maroka...Španělsko..

in #cesky2 years ago

Just this memory warms me up as I write. And it's not just because I'm sitting by the fireplace.
So, first of all, it was the first time on our trip that the sun woke us up in the morning and we could sunbathe in peace from 8:00 a.m., and for another, it was a wonderful scenery enhanced by beautiful motorcycle roads.
The last time I slept was in France, which was already closed this year, but a very beautiful campsite (also because it was completely empty 😀) under the castle https://chateau-de-duras.com/ and even though it was terribly cold in the evening, it was really beautiful and after a beautiful morning we really set out for warmth.

It was in Spain that we could finally enjoy the comfort of motorcycling and not just think about what I still have to wear.

However, the first camp in Spain was still waiting for rain, and it came. At home we would have passed it just fine, but here after three days of driving in the rain it smelled like shit. Well, the morning already promised beautiful weather, and so it was.

We really enjoyed the trip not only because of the aforementioned weather. We met so many beautiful places and objects that even our accelerated moving to Morocco turned into more and more frequent use of cameras. As I look through the gallery from the trip, I will probably make one more post from Spain, mainly from photos.

Už při téhle vzpomínce mě při psaní krásně hřeje . A není to jen pro to , že sedím u krbu.
Tak za prvé to bylo poprvé na našem tripu , kdy nás ráno budilo sluníčko a od 8.00 hod. jsme se mohli klidně opalovat a za další to byla nádherná scenérie umocněná krásnými cestami na motorku .
Ještě minulé spaní bylo ve Francii což byl už letos zavřený nicméně moc krásný kemp ( taky pro to , že byl úplně prázdný 😀) pod hradem https://chateau-de-duras.com/ a ikdyž byla večer děsná zima , tak to bylo opravdu krásný a po ůžasném ránu jsme opravdu vyrazili za teplem .

To ve Španělsku jsme si mohli konečně užívat motorkářskou pohodu a ne jen přemýšlet co mám ještě suchýho na sebe.

První kemp ve Španělsku se ovšem ještě nesl v očekávání deště a ten taky přišel. Doma by jsme to přešli v pohodě , ale tady po třech dnech jízdy v dešti to zavánělo průserem. No , ráno už slibovalo krásné počasí a tak tomu také bylo.

Cestu jsme si nejenom kvůli zmiňovanému počasí opravdu užívali. Potkávali jsme tolik krásných míst a objektů , že i naše zrychlené přesouvání do Maroka se změnilo v stále častější používání foťáků a kamer. Když tak prohlížím galerii z cesty , tak asi udělám ještě jeden post ze Španělska hlavně z fotek.

IMG_20220929_124627.jpg

Pauza na oběd...Lunch break...

IMG_20220929_191823.jpg

úžasný a prázdný kemp ještě ve Francii...an amazing and empty campsite still in France...

IMG_20220929_200958.jpg

v noci byl opravdu nádherný...he was really beautiful at night...

IMG_20220930_085119.jpg

no a ráno to snad bylo ještě lepší...Well, it was probably even better in the morning...

IMG_20221001_083722.jpg

první kemp ve Španělsku , dobrou noc...first campsite in Spain, good night...

IMG_20221001_103917.jpg

už zase na cestě , teda na snídani...already on the road again, that is, for breakfast...

IMG_20221001_141647.jpg

někde ve Španělsku...somewhere in spain...

IMG_20221001_141257.jpg

prostě krásná holka...just a beautiful girl...

IMG_20221001_143853.jpg

jak říkám...as I say...

IMG_20221001_162629.jpg

Kempujeme opravdu v teple...We are really camping in warm weather...

IMG_20221001_183150.jpg

jdeme do města na večeři...we're going to town for dinner...

IMG_20221001_183224.jpg

tak mazec...well that's the thing...

IMG_20221001_184629.jpg

taky přidám něco málo do kanálů...I'll also add a little to the channels...😀

IMG_20221001_185108.jpg

https://catedralsegovia.es/

IMG_20221001_192418.jpg

v té chvíli bylo to procesí do katedrály dost magický...at that moment the procession to the cathedral was quite magical...

IMG_20221001_202521.jpg

je čas zajet na večeři...it's time to go to dinner...

IMG_20221001_201842.jpg

IMG_20221001_203033.jpg

IMG_20221001_220930.jpg

a něco na spaní v kempu...and something to sleep in the camp...

Sort:  

Segovia je fajn :) a hned pod náměstím je pivní bar, ve kterém občas točí i česká piva :)

škoda že jsme nevěděli.Jinak mám ještě pár fotek od ďáblika s telefonem...😀

Katedrála je skvostná, a jak se horko těžko vešla do záběru !BEER

Jak píšeš...😄

Congratulations @mcmira1! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 1000 HP as payout for your posts, comments and curation.
Your next payout target is 2000 HP.
The unit is Hive Power equivalent because post and comment rewards can be split into HP and HBD

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

CBRS Hive Infographic Contest - Get your badge and win 1000 HIVE
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!