A trip to Morocco for an extended summer...Cesta za prodlouženým létem do Maroka - Německo , Francie...

in #cesky2 years ago (edited)

I should probably combine the first two stages (Germany, France) of our trip to Morocco for the sun. Not that they were uninteresting states, but rather we just passed through them in transit with pauses for refueling, some coffee and just a bit of sleep and gaining strength for the next tiring journey in the rain on the highway.

As I already wrote, the first two or three days were spent in the spirit of traveling in the rain, on the highway and from gas station to gas station. Considering the difficulty of this type of travel, we tried to be on the motorbikes for a maximum of an hour and a half and then a light break for coffee, toilet and the like. For me, of course, there is also the refueling 😀

It is clear that exceptions have always existed and still exist, and it was no different with these stages.
The first incredibly amazing stop for me was at https://speyer.technik-museum.de/
Even before I left Brno, I was alerted to this and I was very happy that our route crossed with this place. I had not seen so many amazing things until then. It was so great that I am considering a trip to these places with my children.

And when we were already wrapped up in the technology, we stopped at https://sinsheim.technik-museum.de/en/admission-fees. Another show on our journey to the warmth of Morocco.

I saw what I had never seen in my life and I was where I had never been in my life. I can really recommend everyone to visit these places and you will not be disappointed.

So these were probably the most interesting places from the beginning of our trip to Morocco. France was also beautiful, but it was only from the saddle of our motorbikes (beautiful view 😀), but it was still just enjoying something different from what we have in the Czech Republic.

It was a hell of a demanding stage, but you know it: what doesn't kill you, makes you stronger... and that's how it was.

Towards the end, it was starting to get warmer, so we were looking forward more and more to the continuation of our trip.

První dvě etapy ( Německo , Francie ) z našeho cestování za sluncem do Maroka bych asi měl spojit. Ne , že by to byli nezajímavé státy , ale spíš jsme je jen projížděli tranzitem s pauzama na tankování , nějaký to kafe a samo trochu toho spaní a nabrání sil na další únavnou cestu v dešti po dálnici.

Jak jsem už psal , první dva , tři dny se nesly v duchu cestování v dešti, po dálnici a od benzínky k benzínce. Vhledem k náročnosti tohoto typu cestování , jsme se snažili být na motorkách tak maximálně hodinu a půl a potom lehká pauza na kafe , wc a podobně. U mě samozřejmě ještě to tankování 😀

Je jasný , že výjimky vždycky existovali a existují a nejinak tomu bylo u těchto etap.
První pro mě nevěřitelně úžasná zastávka byla v https://speyer.technik-museum.de/
Už než jsem vyjel z Brna jsem byl na toto upozorněn a byl jsem moc rád , že se naše trasa s tímto místem zkřížila.Toliko úžasných věcí jsem do té doby neviděl. Byla to taková paráda , že zvažuju výlet se svýma dětima do těchto míst.

A když už jsme byli namotaní do té techniky , tak jsme se ještě zastavili v https://sinsheim.technik-museum.de/en/admission-fees . Další paráda na naší cestě za teplem Maroka.

Viděl jsem , co jsem v životě neviděl a byl jsem tam , kde jsem v životě nebyl. Opravdu můžu všem doporučit návštěvu těchto míst a nebudete zklamaní.

Takže toto byli asi nejvíce zajímavá místa z počátku našeho cestování do Maroka. Francie byla taky krásná , ale bylo to jen ze sedla našich motorek ( krásný výhled 😀 ), ale pořád to bylo jen kochání se něčím jiným , než máme v ČR.

Etapa to byla sakra náročná , ale znáte to : co Té nezabije , to Té posílí ... a tak to taky bylo.

Ke konci už začínalo být tepleji a tak jsme se čím dál tím víc těšili na pokračování našeho tripu.

IMG_20220926_132413.jpg

tak už jsem myslel , že jsme v Maroku...so I already thought we were in Morocco...

IMG_20220926_152234.jpg

Na přivítání velký kalibr...A large caliber to welcome...

IMG_20220926_153110.jpg

úžasné věci , kam se podíváš...amazing things where you look...

IMG_20220926_153748.jpg

IMG_20220926_153831.jpg

je tam opravdu všechno...there really is everything...

IMG_20220926_154557.jpg

krasavec...beautiful

IMG_20220926_155000.jpg

něco pro kutily...something for DIYers...

IMG_20220926_160109.jpg

něco málo z mého oboru ...a little bit about my field...

IMG_20220926_162348.jpg

tento modrý plamen zná asi každý...this blue flame is known to almost everyone...

IMG_20220926_193326.jpg

no , stihli jsme i zajít na večeři...well, we even managed to go to dinner...

IMG_20220927_102944.jpg

tak v ponorce jsem byl poprvé...so it was the first time I was in a submarine...

IMG_20220927_104132.jpg

tady bych pracovat určitě nechtěl...I definitely wouldn't want to work here...

IMG_20220927_110950.jpg

vzhůru do vesmíru...up into space...

IMG_20220927_185302.jpg

tak ještě rychle ubytovat a lehká večeře.Byla hrozná zima...so quickly check in and have a light dinner. It was terribly cold...

IMG_20220927_225429.jpg

krásnou dobrou noc...beautiful good night...

IMG_20220929_085753.jpg

a ještě...opravdu pršelo a byla zima 😄...and also... it was really raining and cold 😄...

Sort:  

Díky za report, těším se na další díl :)

@tipu curate

Rádo se stalo.Určitě o cestě jestě něco napíšu...😀