Cesta za prodlouženým létem do Maroka...Médina de Fes...A trip to Morocco for an extended summer...Médina de Fes

in #ceskylast year

Hello community.
In this part "After Morocco", I would like to give you a glimpse of the Médina de Fes, where we spent some time and unforgettable moments.

When we arrived in the city, we solved a minor problem with refueling because the gas station was kind of out of order (but sometimes you know whether the gas station is working or not for several years. Sometimes there is no difference 😃), but how are we in Morocco used to, so when you have problems when you look helpless, someone always stops you (mostly on a scooter) and tries to help you. This was also the case in this case.
A fighter on a scooter stopped us, explained that this gas station was not working, took us to another, waited for us there and recommended (or rather could not be refused) a hotel to which he of course took us. It wasn't completely selfless because the head of the hotel was well-known and of course there was a commission from us. But that's just how it works. But it doesn't change the situation that everyone was very pleasant and willing. And even after the necessary cleaning from the road, a taxi with an English-speaking guide was waiting for us at the reception, who was dedicated to us long into the night. And that it was a guide !!! He drove his car even where it was not possible, explained the signs on the royal palace, showed us around the old town, arranged guided tours and finally there was a wonderful restaurant with an entire floor just for us.
It was just an amazing experience out of nowhere and I kept being amazed again and again...

Ahoj vespolek.
V tomto díle " Po Maroku" bych vám chtěl dát nhlédnout do Médina de Fes kde jsme strávili nějakou chvilku a i nezapomenutelné chvíle.

Už při příjezdu do města jsme řešili menší problém s tankováním jelikož benzínka byla tak nějak mimo provoz ( ale vyznejte se občas v tom , jestli benzínka funguje a nebo už několik let ne.Občas tam není rozdíl 😃 ) , ale jak už jsme si v Maroku zvykli , tak při problémech , kdy vypadáte bezradně u vás vždy někdo zastaví ( většinou na skůtru ) a snaží se vám pomoct. Takto to bylo i v tomto případě.
Zastavil u nás borec na skútru , vysvětlil , že tato benzinka nefunguje , odvezl nás na jinou počkal tam na nás a doporučil nám (nebo spíš se nedal odmítnout) hotel do kterého nás samozřejmě dovedl. Nebylo to úplně nezištný protože šéf hotelu byl známý a samozřejmě z nás byla provize. Ale tak to prostě funguje. Ale nic to nemění na situaci , že všichni byli moc příjemní a ochotní. A to ještě po potřebné očistě z cesty na nás na recepci čekal taxík s anglicky mluvícím průvodcem , který se nám věnoval hodně dlouho do noci. A že to byl průvodce !!! Zajel autem snad i tam kde se nedalo , vysvětlil znaky na královském paláci , provedl nás starým městem , zařídil prohlídky i s výkladem a nakonec byla i úžasná restaurace s celým patrem jen pro nás.
Prostě z ničeho tu byl úžasný zážitek a já se pořád a znovu nepřestával divit...

IMG_20221006_182651.jpg

není to kytka na uvítanou...it's not a welcome flower...😀

IMG_20221006_182802.jpg

toto je ten důvod...this is why...😀

IMG_20221006_183607.jpg

finální výrobky...final products...

IMG_20221006_182853.jpg

ale výhled na město pěkný...but the view of the city is nice...

IMG_20221006_184349.jpg

ale sám bych tam asi nešel...but I probably wouldn't go there myself...

IMG_20221006_203254.jpg

je libo koberec ? do you want a carpet?

IMG_20221006_203426.jpg

klidně Ti udělají jaký chceš a pošlou kam chceš...They will make whatever you want and send it wherever you want...

IMG_20221006_185725.jpg

a nebo nějaký koření či parfém ? or some spice or perfume?

IMG_20221006_202336.jpg

no nic , jdeme dál...ok, let's move on...

IMG_20221006_202715.jpg

prý snad první matematická univerzita...supposedly the first mathematics university...

IMG_20221006_191321.jpg

ještě trochu prohlídky...a little more sightseeing...

IMG_20221006_192025.jpg

trochu pohledu i z vrchu...a bit of a view from the top too...

IMG_20221006_192058.jpg

IMG_20221006_212134.jpg

zpátky v hotelu...back at the hotel...

IMG_20221007_080326.jpg

posnídat a...have breakfast and...

IMG_20221007_085337.jpg

...jedeme dál......we keep on going...

IMG_20221007_112039.jpg

a to už je jiná kapitola.To jablko bylo moje ale odevzdal jsem ho dobrovolně...and that's another chapter. That apple was mine, but I gave it up voluntarily...😃

Sort:  

@tipu curate 2 :)

No pecka!!!
Těším se na pokračování ;)

Díky moc. Z tohoto výletu žiji ještě teď. Určitě je ještě co ukázat 😀