Christmas comfort... Vánoční pohoda...

in #ceskylast year

It has already become quite a nice tradition that we always get together like this around the Christmas holidays.
We all once lived in Brno and actually in the same neighborhood or somewhere close by.
I actually joined them a little later through my younger brother, but still we experienced a lot of incredible things with trips, starting with all kinds of sports and pub events and even going on a joint vacation when we took up almost the entire plane and in Bulgaria we took up two whole barracks.

Now everyone has their own families (some even two 😁) and we meet accordingly. This Christmas is more or less regular and it's at least for me the right Christmas comfort...

So welcome to Brno...😀

Už se stalo docela pěknou tradicí , že se vždy kolem svátků vánočních takhle sejdeme.
Všichni jsme kdysi bydleli v Brně a vlastně i v jedné čtvrti nebo někde blízko okolo.
Já jsem se k nim vlastně přidružil až o něco později prostřednictvím mého mladšího brátra , ale přesto jsme spolu zažili hodně neuvěřitelných věcí výletama počínaje přes všemožný sportovní a hospodské akce tak až třeba po společnou dovolenou kdy jsme zabrali skoro celý letadlo a v Bulharsku jsme zabrali dva celé baráky.

Teď už každý má svoje rodiny ( někteří i dvě 😁) a scházíme se podle toho. Tato vánoční je více méně pravidelná a je to alespoň pro mě ta správná vánoční pohoda...

Tak vítejte v Brně...😀

IMG_20221203_202934.jpg

Svoboďák...

IMG_20221203_202943.jpg

hvězdy kam se podíváš 😄 stars wherever you look 😄

IMG_20221203_204421.jpg

však to taky znáte - Brno je zlatá loď...😁but you also know it - Brno is a golden ship...😁

IMG_20221203_204620.jpg

co si dát jinýho když jste na "svoboďáku"...what else to wear when you're on "svoboďáku"...

IMG_20221203_222018.jpg

a hned za rohem na "zelňáku"...and right around the corner at the "zelňáku"...

IMG_20221203_222050.jpg

velká pohoda...great comfort...

IMG_20221203_223007.jpg

tak zase jsme poslední...so we are last again...