Stellar Brno...Hvězdné Brno...

in #cesky10 months ago

I lived it ( as young ), I still like it and I will teach my children and grandchildren to like it.
It has tension, a desire to discover the unknown and at the same time relaxation. I write about Star Wars and space. That's why I enthusiastically welcomed the fact that I could show a little bit of it to Junior here in Brno. Not that he doesn't know his way around it. Quite the contrary . He is perfectly oriented in our solar system and he also has a peek at Star Wars, but here he met all of it live and it was great.
Temnalóna with Terralóna (the night and day appearance of the planet Earth) in the representation of large illuminated spheres was an amazing spectacle, and the commentary was also simply great.
And as a bonus (although that's why we actually went there) all kinds of fighters in costumes and without and especially with lightsabers.
Junior fought with everyone and thoroughly enjoyed it.
And me too actually...

Žil jsem tím ( za mlada ) , stále to mám rád a budu učit své děti a vnoučata to mít rád.
Má to napětí , touhu po objevování neznámého a zároveň i odpočinek. Píši o Star Wars a vesmíru. Proto jsem s nadšením uvítal , že můžu něco málo z toho ukázat Juniorovi u nás v Brně. Ne , že by se v tom neorientoval . Ba naopak . V naší sluneční soustavě se orientuje perfektně a Star Wars má taky nakoukaný , ale tady se s tím vším setkal naživo a bylo to super.
Temnalóna s Terralónou (noční a denní podoba planety Země) v zastoupení velkých nasvícených koulí byla úžasná podívaná a ještě k tomu komentovaný výklad byl prostě super.
A jako bonus ( ikdyž kvůli tomu jsme tam vlastně jeli ) všemožní bojovníci v kostýmech i bez a hlavně se světelnými meči .
Junior si se všemi zabojoval a náramě si to užil.
A já vlastně taky...😃

IMG_20230712_193412.jpg
Temnalóna with Terralóna

IMG_20230712_195238.jpg

přišlo i na různá setkání...he also went to various meetings...

IMG_20230712_195735.jpg
no není to nádhera ? well, isn't it beautiful?

IMG_20230712_200511.jpg
další a další super setkání...another and another great meeting...

IMG_20230712_201038.jpg

i s temnou sílou...even with dark power...

IMG_20230712_202743.jpg
k vidění toho bylo dost...there was a lot to see...

IMG_20230712_205248.jpg

mladý Jediáj a Darth Vader...young Jedi and Darth Vader...

IMG_20230712_210700.jpg
a nespočet dalších soubojů...and countless other fights...

IMG_20230712_212039.jpg

IMG_20230712_213341.jpg

IMG_20230712_213528.jpg

Sort:  

@tipu curate :)

Teda, chudáci lidi v těch kostýmech. V tomhle vedru :)

No jo.Ale když něco máš rád tak tomu něco obětuješ , že ? 😁

Congratulations @mcmira1! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You distributed more than 7000 upvotes.
Your next target is to reach 8000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

LEO Power Up Day - September 15, 2023