Tradice - Tradition

in #cesky2 years ago

How do you perceive traditions?
I have experience with people who don't care and I say plainly that I don't understand them. For me, who (and it doesn't matter if a country, region or group of anything) doesn't have a tradition like it doesn't. At least when I'm born, I at least try to build that tradition.
I have a family in Slovakia from my wife's side and it's absolutely amazing there. Sometimes they stay with us or we there, I always like it very much. They tolerate it much more than we do.
Since I moved to the village (periphery), I experience it more and I'm involved.
When I forget that Easter is the most important Christian holiday. .
This year I went out for the first time with Junior (previously we only went solo "around the barracks") and with acquaintances and their children. I did it so that the junior could enjoy and remember the experience of walking with peers around the village and visiting "aunts". It was great, the kids enjoyed it and we all came home somehow.
So, we think of our traditions, it's a piece of us ...

Jak Vy vnímáte tradice ?
Mám zkušenost s lidima , kterým je to úplně jedno a na rovinu říkám , že je nechápu. Za mě , kdo ( a je jedno jestli země , kraj nebo skupina čehokoliv ) nemá tradici jako by nebyl. Minimálně když vznikám , tak si tu tradici alespoň snažím vybudovat.
Mám z manželčiny strany rodinu na slovensku a tam je to úplně úžasný. Občas oni u nás , nebo my tam , vždy se mě to moc líbí. Oni si na to potrpí podstatně víc než my .
Co jsem se odstěhoval na vesnici ( periférii ) , tak to taky víc prožívám a jsem do toho vtažen.
Když pominu , že velikonoce jsou nejvýznamnějšími křesťanskými svátky.a mají připomínat zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které mělo nastat tři dny po jeho ukřižování , tak je to taky doba , kdy se navštěvujete se známýma a je taková všeobecná pohoda ( alespoň dopoledne...😀).
Letos jsem poprvé vyšel s Juniorem ( dřív jsme chodili sólo jenom "kolem baráku " ) i se známýma a jejich dětima. Udělal jsem to pro to , aby si junior užil a zapamatoval ten zážitek kdy se chodí s vrstevníkama po dědině a navštěvují se "tety". Bylo to super , děti si to užili a všichni jsme došli tak nějak v pohodě domů...😄
Takže , mysleme na svoje tradice , je to kus nás...

IMG_20220418_100728.jpg

IMG_20220418_103730.jpg

IMG_20220418_103748.jpg

IMG_20220418_103828.jpg

IMG_20220418_104228.jpg

IMG_20220418_111309.jpg

IMG_20220419_101542.jpg

Sort:  

Proti tradicím obecně nic nemám. Ale člověk se nesmí stát jejich otrokem a má mít možnost si vybrat, jestli chce, nebo nechce.
O Velikonocích by měly mít ženy možnost vyvěsit cedulku ala "Nevhazujte letáky!", tedy "Velikonoční koledníci, prosím, ne"!
Taky už jsem potkal skupinu spoluobčanů, kteří na ulici "koledovali" s železnou tyčí ozdobenou mašličkou... Myslím, že jim to docela vynášelo.

Tak jestli myslíš "tradice"... den nekouření , den veselých žabiček atd. tak tomu rozumím. Pokud by ale na podobné , dlouholeté a krásné tradice vyvěšovali ženy a dívky cedule "nevstupovat", tak by mě z toho bylo až na ... Stačí prostě toto dopoledne neotvírat a nebo koukat kukátkem ( to se děje i na vesnici ).
Za mých mladších let , když někam přišlo málo koledníků , tak to byl docela průser. Ale chápu , že ve městech je to už docela pasé...( což je smutný ).
No , a Ti s tyčí...to už je úplně jiný případ.To je na pár přes hubu.