Crypto-Education Series Episode 3 [EN-TR]

in #cryptocurrency6 years ago

3 Types of Market Analysis

Three basic types of market analysis

 • Technical Analysis
 • Fundamental Analysis
 • Sentimental Analysis

Technical Analysis

Technical Analysis is a framework in which traders concentrate on price movement.
The Theory: Historical price movements helps you to determine the trading conditions and potential price movements.

 • If a price level held as a key support or resistance level in the past, traders will base their trades around that price levels.
 • Technical Analysts look for similar patterns that have formed in the past and form their trade ideas in the same way.
 • Technical Analysts use charts to visualize historical data and utilize indicators and price patterns.
 • The more traders look for certain price levels and chart patterns, the more likely that these patterns will manifest themselves in the markets.

Technical analysis may appear complicated on the surface, but it boils down to an analysis of supply and demand in the market to determine where the price trend is headed. In other words, technical analysis attempts to understand the market sentiment behind price trends rather than analyzing a security’s fundamental attributes. If you understand the benefits and limitations of technical analysis, it can give you a new set of tools or skills that will enable you to be a better trader or investor over the long-term. Investopedia
techo.jpg
Trade-Forex
steemit.png

Fundamental Analysis

 • Fundamental Analysis is a way of looking at markets by analyzing social, political and economic forces that may have an impact on the supply and demand of an asset.
 • You should take into consideration different factors, which may affect the price, to determine your strategy.
 • Fundamental Analysis makes you understand why and how certain events affect the currency.

Fundamental analysis is a method of evaluating a security in an attempt to measure its intrinsic value, by examining related economic, financial and other qualitative and quantitative factors. Fundamental analysts study anything that can affect the security's value, including macroeconomic factors such as the overall economy and industry conditions, and microeconomic factors such as financial conditions and company management. The end goal of fundamental analysis is to produce a quantitative value that an investor can compare with a security's current price, thus indicating whether the security is undervalued or overvalued.Investopedia
fundamentalll_1024x969.jpg
Kotak
steemit.png

Sentimental Analysis

Each trader has his or her own opinion of why the market is acting the way it does, whether or not to trade in the same way of the market or against it.

 • The market basically represents what all traders feel about the market.
 • Each traders' thoughts and opinions, which are expressed through the position they take, helps from the overall sentimental of the market.
 • The issue is that: As a retail trader, you can not move the market in your favor.
 • If you have a faith in (e.g.)Bitcoin to go up, but everyone else is bearish on it, there is nothing much to do about it.
 • As a trader, you have to take every possibility into consideration. You need to perform "Sentimental Analysis".

Sentiment Analysis is the process of determining whether a piece of writing is positive, negative or neutral. It’s also known as opinion mining, deriving the opinion or attitude of a speaker. A common use case for this technology is to discover how people feel about a particular topic.
Lexalytics

Conclusion

To recap, technical analysis is the study of currency price movement on the charts while fundamental analysis takes a look at how the country’s economy is doing. Market sentiment analysis determines whether the market is bullish or bearish on the current or future fundamental outlook. Fundamental factors shape sentiment, while technical analysis helps us visualize that sentiment and apply a framework to create our trade plans. Those three work hand-in-hand-in-hand to help you come up with good forex trade ideas.
pre-school-Stool 3 types Baby.png
Babypips
steemit.png
Crypto-Education Series Episode 1
Crypto-Education Series Episode 2
steemit.png

TURKISH

3 Market Analiz Türü#

 • Teknik Analiz
 • Temel Analiz
 • Duygu Analizi

Teknik Analiz

Teknik Analiz alım-satım yapan kişilerin fiyat hareketine bağlı kalarak yaptığı bir analiz türüdür.

 • Teorisi: Alım-satımı yapılacak varlığın potansiyel fiyatının ve fiyat hareketlerinin belirlenmesinde, önceki zamanlarda yaptığı hareketlerden yararlanılabileceğidir.
 • Eğer bir fiyat seviyesi, daha öncesinde bir destek ve ya direnç noktası olarak kullanıldı ise, tacirler(traders) bu fiyat seviyelerini temel alarak işlemlerini gerçekleştirir.
 • Teknik Analiz geçmişte uygulanılan benzer fiyat hareketi şablonlarını bulmaya çalışır ve alım-satım hedeflerinin belirlenmesinde benzer yolu uygular.
 • Teknik Analiz geçmiş tarihteki verilerden yararlanmak adına grafik tablolardan yararlanır, göstergeler ve fiyat şablonlarını da ekleyerek somut veriler elde eder.
 • Teknik Analizde, ne kadar çok kişi aynı ya da benzer şablon şekilleri ve ya göstergelerden yararlanırsa, o fiyat hareketliliğinin ve ya şablonun fiyat hareketini tahmin etme olasılığı o denli artar.

Temel Analiz

Temel Analiz, bir varlığın değerinin biçilmesinde sosyal, politik ve ekonomik faktörlerin arz-talep zincirine olan etkisini baz alır.

 • Ticari stratejinizin belirlenme sürecinde, bu faktörlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
 • Temel Analiz, bazı büyük etkilere sahip olayların, fiyatların üzerine olan etkisinin nasıl ve ne kadar olabileceğini anlamanıza yardımcı olur.

Duygu Analizi

Her tacirin piyasanın mevcut hareketliliği üzerinde kendine özgü duygu ve düşünceleri mevcuttur.

 • Duygu ve düşünceleri tacirin alım-satım yapıp yapmaması ve ya marketin akış yönüne mi yoksa aksi yönüne mi pozisyon alması üzerine yoğunlaşır.
 • Marketler genel olarak çoğunluk tacirin duygu ve düşüncelerinin yansıması olarak sergilenir. Bu aldıkları pozisyonlar ile belli olur. (Artış beklentisiyle alım, düşüş beklentisi ile satım işlemleri)
 • Perakende tacirler olarak, market bizim aldığımız pozisyonun aksine bir yönde ise elimizden pek bir şey gelemez. Örneğin, Bitcoin'in mevcut fiyatında artış bekleyerek pozisyon aldığımızda, çoğunluk olan yatırımcılar düşüş beklentisiyle pozisyon açtığında market o yönde ilerleyecektir.
 • Alım-satım ile uğraşan tacirler olarak, her ihtimali göz önünde bulundurarak strateji geliştirmeli ve pozisyon almalıyız.
Sort:  

Great post @agathusia
Technical Analysis is my favorite although I do include some fundamental analysis in my carts, do you have a preferred method?

Firstly, thank you for your participation 😌
I generally try to combine technical and fundamental analysis types for a long-term strategy. When I feel that I should trade an asset, I use my feelings, too.

Congratulations @agathusia! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

TR Liste, Steemit Türkiye'nin başlatmış olduğu bir kürasyon projesidir. TR Liste her gün, gönüllü değerlendirmen ekibimiz tarafından Steemit Türkiye Discord Kanalında değerlendirilen kaliteli yazılar arasından, en yüksek puan alan 3 yazıyı ve 1 fotoğrafı, TR Liste Curation Trail'i ile oylayarak destek olmaktadır.


"trliste" etiketini yazınıza ekleyerek siz de TR Listenin desteğini alabilirsiniz. TR Liste kuralları ve nasıl seçileceğiniz hakkında daha ayrıntılı bilgi için bu konuyu okuyabilir
ve Steemit Türkiye Discord Kanalı ndan bize ulaşabilirsiniz.