Haló , Táto...Hello Dad...

in #curangel2 years ago

Hello, hello ... what can I do for you, my daughter? I'm driving right now.
Hi Dad, are you missing something ???
For about the third week in a row, Junior has been struggling with a cold and a rather annoying cough that we went to the doctor today. Today, very rarely, my wife. Dr. Junior examined her and sent us to town for an X-ray.
So let it go, I'd like to do something else. Another quick stop on the way to the gas station to buy oil and hurry to the finish line without much delay. Junior sits neatly in the car and picks up the phone, so let's go.
It's going well for us, no columns or traffic jams, so we'll almost be there ...
Well, that phone. Hello Dad, are you missing anything? I'll look back .. Honey, I have Junior, so maybe just some extra money would be useful 😀 Well, your wife !!! ??? Well, I'll look back on the other side ... and NO ONE !!! Just put my wife's phone ...
Well, I'll probably have to do a good thing for a while ....... 😄

Haló , haló... co pro Tebe můžu udělat dcero moje ? Zrovna řídím.
Ahoj Tati , neschází Ti něco ???
Už zhruba třetí týden bojuje Junior s nachlazením a docela otravným kašlem , že jsme dnes zajeli k doktorovi. Dnes zcela výjimečně i moje žena. Doktorka Juniora prohlídla a odeslala nás ještě na rentgen plic do města.
Tak šup ať to jede , chtěl bych si vyřídit i něco jiného. Ještě rychlá zastávka po cestě na benzínce koupit olej a bez velkého zdržování hurá k cíli. Junior sedí spořádaně v autě a luští si telefon , tak jedem.
Krásně nám to ubíhá , žádný kolony ani zácpy , tak už tam skoro budeme...
No a ten telefon. Haló táto , nechybí Ti něco ? Mrknu dozadu.. Zlato , Juniora mám , tak snad jen nějaký ty peníze navíc by se hodili 😀 No a Tvoje žena !!!??? No tvl , mrknu dozadu na druhou stranu ...a tam NIKDO !!! Jen položený telefon mé ženy...
No , chvíli asi budu muset dělat dobrotu.......😄

IMG_20210918_100705.jpg

foto ilustrační...photo illustration ...

Sort:  

Congratulations @mcmira1! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You published more than 200 posts.
Your next target is to reach 250 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Takže se našla?

Jasan , starší dcera bydlí kousek od tam a tak tam došla , dcera naštěstí byla doma a zavolala mě 😀

Je to snad první manželka, kterou jsi ztratil?

Už jsem jich pár ztratil , ale takhle ne 😃

Dear @mcmira1, we need your help!

The Hivebuzz proposal already got important support from the community. However, it lost its funding a few days ago when the HBD stabilizer proposal rose above it.

May we ask you to support it so our team can continue its work?
You can do it on Peakd, Ecency,

Hive.blog / https://wallet.hive.blog/proposals
or using HiveSigner.
https://peakd.com/me/proposals/199

All votes are helpful and yours will be much appreciated.
Thank you!