Sort:  

Merry Xmas em iu <3

dạ em cảm ơn chị nhiều

Feliz navidad 😘

giáng sinh vui vẻ muộn ạ 😁 a viết ngắn thế