ABD’li Biri, Restoranda ‘Aptalca Soru’ Nedeniyle Para Ödedi

in #dlike10 months ago

Shared From Dlike

Güzel taktikmiş. Viral olmak için yaptıkları belli zaten ama 20 sene önce bunu düşünüp şimdi viral olması da saçma.

Bu ücreti müşterilerden almıyorlarmış ama fişlere böyle eğlenceli şeyler ekliyorlarmış.

Eve yürü diye bir tarife daha varmış mesela karşısında paha biçilemez yazıyormuş. Güzel taktikler, buna benzer şeylerle hızlı yükselmek tanınmak mümkün.

İlla aptalca şeyler yapmaya gerek yok.


Shared On DLIKE

Sort:  

Congratulations @haylike! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 800 upvotes. Your next target is to reach 900 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!