Microsoft'un Defender Uygulaması, iOS ve Android'e Geliyor

in #dlike9 months ago

Shared From Dlike

Kendi güvenliğini sağlamayı bilen insanlar çoğu zaman virüs programı kullanmazlar çünkü onlara da güven olamyacağını bilirler. Size güvenlik sağlama adına verilerinizi çalarlar. Geçenlerde avast hakkında bunun doğru olduğu ortaya çıkmıştı. 

Neyse benim de bilgisayarımda virüs uygulaması yok ama bu windows dan gelen özellik sürekli olarak açık. telefonlara da gelecekmiş. orada güvenmem ama yine de kullanılabilir.


Shared On DLIKE

Sort:  

Congratulations @haylike! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 30 posts. Your next target is to reach 40 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!