Bach ve Vivaldi ile 4 Saatte Huzur

in #dlike4 years ago

Shared From Dlike

Bach ve Vivaldi ile 4 saat boyunca kendini rahatlatmak ister misin? Eğer sözlerden sıkıldıysan muhteşem bir seçim olabilir. Bazen sözler kafa şişirir. Sizin de yorulduğunuza eminim. 


Yorgunluktan kafam ağrıyor ve birazcık halsizim. Buradan uzaklaşınca paylaşım yapasım gelmiyor. Geri dönmek gerçekten uzun sürebiliyor. Gece vakti biraz rahatlamak için dinlediğim müziği sizlerle paylaşarak geri dönüş sinyali vermek istiyorum. 


Ses düzeyini %41'e ayarladım. Ufak bir meditasyon gibi düşünebilirsiniz. Her şey dinlemek için ve dinlenmek için hazır! İyi geceler ve mutlu saatler diliyorum. 


Shared On DLIKE

Sort:  

Hocam güzel de ben daha güzel şeyler biliyorum. Fetih suresi, inşirah süresi, yasin süresi gibi:)

Congratulations @iktisat! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 800 upvotes. Your next target is to reach 900 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!