Ceteris Paribus Mikroekonomi - Talep Kanunu

in #dlike4 years ago (edited)

Shared From Dlike

İktisatçıların sıkça değindiği, iktisat deyince ilk akla gelen Ceteris Paribus teriminden ve talep kanunundan sizlere bahsetmek istiyorum. Tabi bahsederken bir site önerisinde de bulunmak istiyorum. 


KhanAcademy, en sevdiğim faydalı sitelerden biridir. Sizlerin de takip etmesini isterim. Ücretsiz ve birçok eğitimin bulunduğu siteden birçok yeni bilgi edinebilirsiniz. Dlike ve steemit, iktisat ile tanışsın ve kaynaşsın diye burdayım. İzlediğim, okuduğum, yaptığım ve öğretmek istediklerimi paylaşmaya devam edeceğim. 


Ceteris paribus dediğimiz kavram diğer her şey veri alınacak demektir. Peki diğer her şeyi veri almak ne demektir? İncelenecek değişken dışında her şeyi sabit kabul ediyoruz demektir. Ceteris paribus, iktisatçıların olmazsa olmazıdır. Eğer dilerseniz iktisat sözlüğümüz üzerinde daha detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Piyasada fiyatlar nasıl oluşuyor diye merak ediyorsanız talep kanununu videosunu da izleyebilirsiniz. 

 Yazar: https://www.iktisat.online/

Video Kaynağı: 


Source of shared Link

Sort:  

Congratulations @iktisat! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout
You received more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.
You received more than 10 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 50

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!