Inspirerende filosofische gespreksgroep

in #eindhoven4 years ago (edited)

Gisteravond was de tweede keer dat de filosofische gespreksgroep Eindhoven bij elkaar kwam. Met in totaal elf deelnemers plus mijzelf als gespreksleider. Het onderwerp mondde uit op soms verhitte discussies waarbij we telkens weer terugkwamen op de filosofische dimensie van het probleem dat voor ons lag.

De eerste avond hadden we het naar aanleiding van een column van Marja Pruis uit de Groene Amsterdammer over het onderwerp 'ontmoeting'. Wat betekent dat, elkaar echt ontmoeten? Wat is daarvoor nodig? We bespraken filosofen als Martin Buber en Emmanuel Levinas en kwamen erachter dat het zo makkelijk nog niet is, iemand te zien voor wie zij is. Een avond vol bezinning en gesprekken.

Individuele vrijheid of absolute overheid?


Gisteravond waren we met meer deelnemers, ook veel nieuwe gezichten. En we spraken over de limieten van de staat/overheid: wat willen/kunnen we als individu opgeven van onze individuele vrijheid om de bescherming van de overheid te krijgen? Waarom doen we dat uberhaupt en als we sommige vrijheden opgeven, tot hoever mag de staat dan gaan? Lastige vragen over de wet, over of wij als samenleving het land vorm mogen geven zoals wij (de meerderheid) dat wil, en hoe we dan omgaan met zogenaamde minderheden.

We spraken over verschillende opvattingen hierover binnen de filosofie, van Thomas Hobbes, John Locke tot Jean-Jacques Rousseau. We bespraken de originele positie van Rawls. En Plato, deontologie van Kant en het utilitarisme. Om verschillende standpunten te zien en zo voorbij puur meningen te kunnen kijken naar onderliggende motivaties en overtuigingen. Daarbij kwamen heel wat actuele vraagstukken naar voren. Het falen van de kinderbescherming, vaccinatieplicht en het vrouwenquota. Met uiteindelijk de vraag hoe het menselijk floreren ondersteund en gefaciliteerd kan worden.

Interesse om mee te doen?


Heel interessant, en ik zie al weer uit naar de volgende bijeenkomst op 8 januari.

Aangezien er meer mensen interesse hebben dan ik eerst had vermoed, is opgeven noodzakelijk. Vol is vol. Tot een week van tevoren kan iedereen een onderwerp/stuk uit de krant/verhaal insturen en dan kies ik daar iets van uit als basis voor de avond. Als je opgeeft stuur ik het onderwerp enkele dagen vantevoren naar je toe.

Opgeven: nicole.nobyeni@ gmail.com [zonder spatie]
Kosten: 5 euro te voldoen bij binnenkomst
Adres en meer informatie: zie Uitnodiging Filosofische Gespreksavonden Eindhoven.
Posted from my blog with SteemPress : https://www.nobyeni.com/2019/12/19/inspirerende-filosofische-gespreksgroep/

Sort:  

Congratulations @nobyeni! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!