Niespodzianka - IT Fitness Test

in #engrave3 months ago (edited)

Wiecie co to IT Fitness Test? Jest to bezpłatny test kompetencji cyfrowych prowadzony w Polsce, Czechach, Słowacji, Ukrainie i na Węgrzech. Z jednej strony jest to narzędzie diagnostyczne, które pozwala sprawdzić własne kompetencje cyfrowe, z drugiej kompleksowy program badania tychże kompetencji na dużych grupach uczestników na przestrzeni kolejnych lat.
Głównym koordynatorem projektu jest Digital Coaliton Narodowa Koalicja na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Miejsc Pracy Republiki Słowackiej, a polskim partnerem i organizatorem jest CYFROWA POLSKA Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.
Informacja o możliwości udziału w teście była przekazywana do szkół. W edycji 2022 nasi uczniowie i nauczyciele wzięli w nim udział dość licznie i w znacznej mierze przystępując do testu w szkole, w edycji 2023 ze względu na znaczny wzrost liczby uczniów i tak zwane "obłożenie" pracowni przesłałam uczniom link do testu i wraz z wychowawcami i nauczycielami informatyki zachęcaliśmy do indywidualnego udziału.

Wiosną przygotowywałam się do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, a w prezentacji jednym z punktów jest 4. Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy. Nie jestem dobra w nawijaniu makaronu na uszy - preferuję konkrety, dlatego postanowiłam zaprezentować narzędzia ewaluacji i wykazać udoskonalenie. W zakresie TIK za niezłe uznałam przedstawienie wyników dwóch testów - pod warunkiem, że wykażę postępy a nie regres. :) W 2022 w IT Fitness Test uzyskałam wynik 92% określony słownie jako ponadprzeciętny. Pole do poprawy było.

Za najwyższe wyniki organizatorzy przewidzieli nagrody dla uczniów i nauczycieli, ale nie spodziewałam się, że w ogólnopolskim wydarzeniu mam jakiekolwiek szanse na wygraną. A tu niespodzianka!

Wprawdzie nie mogłam pojechać na finał do Warszawy, ale nagroda nadeszła kurierem - tablet od jednego ze sponsorów polskiej edycji testu.

W paczce był również dyplom w ładnej ramce. Nie było miejsc - nauczycielom przyznano dwa wyróżnienia.

A tak wygląda mój tegoroczny certyfikat. 96% - poziom doskonały. Pole do poprawy ciągle jest. :)

Jeżeli chcecie zobaczyć, jak w tym roku wypadli w teście polscy uczniowie, to przygotowana została już prezentacja z ogólnymi wynikami.
https://cyfrowapolska.org/wp-content/uploads/2023/11/Prezentacja_IT_Fitness-Test_2023.pdf
Wkrótce będzie również dostępny szerszy raport. A jest to dość istotne - chociażby po to, aby skuteczniej prowadzić edukację w zakresie kompetencji cyfrowych i kilku kompetencji miękkich. Niestety polscy uczniowie w teście wypadli najsłabiej wśród krajów Grupy Wyszehradzkiej.
Dlaczego wspominam kompetencje miękkie? Otóż sądzę, że test taki nie bada wyłącznie poziomu kompetencji cyforwych, a również (o ile nie głównie) poziom motywacji do wykonania zadań, logiczne myślenie, cierpliwość i wytrwałość w wyszukiwaniu i selekcjonowaniu informacji z wyszukiwarki, w pewnym stopniu również umiejętność zarządzania czasem i pracą pod niewielką presją czasu.

Nie wiem, czy działy HR biorą pod uwagę tego typu certyfikaty, ale polecam sprawdzenie się w kolejnej edycji testu - choćby dla własnej informacji i satysfakcji.


Pierwotnie opublikowano na Lectorium. Blog na Hive napędzany przez dBlog.

Sort:  

A przypomnisz? Rozumiem, że jest na to jakiś określony czas.

Z chęcią przypomnę. :) Myślę, że tegoroczny test nadal jest dostępny do rozwiązania, ale do celów badawczych i konkursowych brano pod uwagę wyniki, które spłynęły do końca października.

Zastanawiam się, bo nie widzę tam żadnego zabezpieczenia przed zrobieniem testu np pod fałszywymi danymi, żeby poznać pytania. Czy ten test ma jakąś pulę pytań i każdy test jest inny? Zazwyczaj nagrody kuszą do oszustw, więc zastanawiam się, czemu nie było wysypu 100% ;)

Raczej nie ma dużej puli pytań. W poprzedniej edycji, gdy uczniowie rozwiązywali test w pracowniach w szkole, widziałam, że pytania się powtarzały - w zmienionej kolejności i z przetasowanymi odpowiedziami ABCD. Widocznie nagrody nie były dostatecznie kuszące. :) Nie były one znane przed rozstrzygnięciem. O ile mnie pamięć nie myli wiosną informacja brzmiała po prostu Przewidziano również nagrody dla szkół i uczniów. To że będą to tablety i chromebooki pojawiło się później.

Gratulacje! :)

Dziękuję! Wyszukiwanie informacji w internecie to sam wiesz, gdzie ćwiczyłam. :) Nigdzie indziej nie spotkałam się z tak ambitnym konkursem wyszukiwawczym - Intermarium było najlepsze.

Jak ruszy w KBK program wsparcia dla edukacji domowej, to na pewno reaktywuję Intermarium ;)

Gratulacje! 👍🙂

Dziękuję! :)

Manually curated by ewkaw from the @qurator Team. Keep up the good work!

Hello bowess!

It's nice to let you know that your article will take 9th place.
Your post is among 15 Best articles voted 7 days ago by the @hive-lu | King Lucoin Curator by sarmaticus

You receive 🎖 1.4 unique LUBEST tokens as a reward. You can support Lu world and your curator, then he and you will receive 10x more of the winning token. There is a buyout offer waiting for him on the stock exchange. All you need to do is reblog Daily Report 133 with your winnings.

2.png


Invest in the Lu token (Lucoin) and get paid. With 50 Lu in your wallet, you also become the curator of the @hive-lu which follows your upvote.
Buy Lu on the Hive-Engine exchange | World of Lu created by szejq

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP or to resume write a word START