Yalnızlığımın Tek Sırdaşları

in #esteem6 years ago

Yanlız kaldığımda bu iki arkadaş HEP yanımda olur.
Sonunda bana kötülük yapacaklarını arkamdan vuracaklarını çok iyi biliyorum, peki bile bile neden arkadaşlık yapıyorum.

ÇÜNKİ İNSAN BAZEN DÜŞMANINA BİLE GEREK DUYUYOR. 😟

Ne demek istediğimi düşünün bundan siz ne çıkartıyorsunuz?

image

Sort:  

Seni özledik reis

Abiciğim allah razı olsun senden, bizi tanımadığın halde takip ediyor ve upvote larını eksik etmiyorsun. Gel sende birşeyler paylaş sana allahın izniyle bizde yardımcı olalım hayatına gereken renkleri katalım. Bizden uzak durma, senin gibilerine benim ihtiyacim var bunu bilesin

Posted using Partiko Android

Tebrik Ederiz! Bu Paylaşımınız'da 'destektr' Tag'ını Kullandığınız İçin Upvote Ve Resteem Kazandınız.

@destektr Yeni Türk Steemit Topluluğununa Destek Olmak Adına Hayata Geçirilen Bir Projedir.
Herhangi Bir Karşılık Ve Ödeme Talep Etmeden, Sadece 'destektr' Tag'ını Kullanan Ve @destektr'yi Takip Eden Herkesi Upvote Ve Resteem Yapar.

PhotoText-1521414670653.jpg

Lütfen Bu Hizmeti Sürdürmeye Ve Bundan Sonra Verdiğimiz Desteklerden Daha Yüksek Oy Oranı Alabilmeniz İçin, Oylama Gücümüzü Artırmaya Yardımcı Olmak Adına Alttaki Linkler'i Tıklayarak Çok Az'da Olsa Bağışta Bulunmak İstermisiniz.
(0.010 SBD) - (0.020 SBD) - (0.050 SBD) - (0.100 SBD) - (0.200 SBD) - (0.500 SBD) - (0.750 SBD) - (1.000 SBD)
Tüm Bağışlarınız SP Kiralamak İçin Kullanılacaktır. @destektr'ye Verdiğiniz Önemden Dolayı Çok Teşekkür Ederiz!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Murti from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Sigara zararlı şey içmesen daha iyi olur :)

Biliyorum zararlı olduğunu ama dedim ya bazen insan düşman olduğunu bildiği kişiye bile sesini çıkartamıyor.

Allah'ın mekruh kıldığı şey en azından Allah rızası için bırak:)

@resteemator is a new bot casting votes for its followers. Follow @resteemator and vote this comment to increase your chance to be voted in the future!

İnşallah bu düşmanlardan kurtulursunuz 👍

Congratulations @murti! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @murti! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 9000 upvotes. Your next target is to reach 10000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @murti! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!