ယံုၾကည္မႈမ်ားနဲ႔မနက္ျဖန္

in #esteem3 years ago (edited)

image

အားလံုးပဲမဂၤလာပါဗ်ာ. ဒီေန႔ေတာ့နည္းနည္းဖီးမယ္ဗ်ာ

နိမ့္ပါးတဲ့အရပ္မွာ ေနတာ ႏွစ္ေတြၾကာလာေတာ့
အထင္ေသးမႈေတြ အျပစ္တင္မႈေတြ သူမ်ားနဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ခံရတာေတြ

ျဖတ္သန္းပံုခ်င္းကံတရားခ်င္း မတူတာကိုေတာင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး လက္႐ွိ နိမ့္ပါးေနတာ ကိုယ္အသံုးမက်လို႔ျဖစ္သေယာင္ ျပစ္တင္ေဝဖန္တာေတြမ်ားမ်ားေလးနဲ႔ တူတူေနတာၾကာလာေတာ့

အထင္ေသးခံရတာကိုမေၾကာက္ေတာ့ မျဖံဳေတာ့တာသဘာဝပါ.
ဘဝရဲ႕အႏွစ္သာရ အဓိကက ယံုၾကည္ရာနဲ႔ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ပါ

ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ေလး မီးပြားတခုမ်ွသာျဖစ္ေစ ေတာက္ပေနေသးသ၍ မနက္ျဖန္တိုင္းကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ႏိုးထရဦးမွာပဲေလ. ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္႐ွိေနသ၍ေတာ့ ေေလာကႀကီးကို ဒူးေထာက္အ႐ွံုးေပးဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးေလ 😁

image

Good night all friends.

အားလံုးကိုခင္မင္လ်က္
@zinmintun7
Mso-3

Sort:  

Until you go through and source all of your images and content we will be keeping your transfer as donation.

Ok i will try to source them or replace with new image with new source. Sorry for my mistakes.

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-05-22T16:27:24
Account Level: 0
Total XP: 79.00/100.00
Total Photos: 12
Total comments: 1
Total contest wins: 0
When you reach level 1 you will start receiving up to two daily upvotes

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

This post has received a 3.13 % upvote from @speedvoter thanks to: @zinmintun7.

This post has received a 0.39 % upvote from @drotto thanks to: @zinmintun7.

Nice post ! You got 5.00% upvote from @flymehigh. Earn free sbd/steem daily by delegating(renting) your SP. We share high return, click here to delegate your sp to flymehigh if you don't know, how to earn passive income by delegating your SP click here for more info Join our discord You can promote your posts. Thanks.

How Cool!

You got a 12.35% upvote from @coolbot courtesy of @zinmintun7!

Help us grow, delegate today!

This post has received a 0.83% upvote from thanks to: @zinmintun7.
For more information, click here!!!!

If you use our Robot before your post has 1 day and get an Upvote greater than 1%, you will automatically receive Upvotes between 1% and 10% as a bonus from our other robots.

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

Help support @minnowhelper and the bot tracker by voting for @yabapmatt for Steem witness! To vote, click the button below or go to https://steemit.com/~witnesses and find @yabapmatt in the list and click the upvote icon. Thank you.

Voting for @yabapmatt