Sort:  

Hej! Witaj w społeczności Hive! Miło mi Cię tutaj widzieć, mam nadzieję, że odnajdziesz się na tej platformie a jeśli będziesz miał jakieś pytania, to śmiało pytaj, spróbuję pomóc. Póki co daję follow, upvote na pierwszego posta i podzielę się nim na mojej tablicy - żeby również moja społeczność Cię zobaczyła :)
Pozdrawiam!

Hello here !
these photos taken on film are amazing
you can join my Analog photography community please
https://ecency.com/created/hive-120035

💚💚💚

Cześć!

Witamy :)

Congratulations @zkliszystrzelam! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 10 upvotes.
Your next target is to reach 50 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Our Hive Power Delegations to the July PUM Winners
Feedback from the August 1st Hive Power Up Day
Hive Power Up Month Challenge 2022-07 - Winners List
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!