Sort:  

ulan top oğlu top heryerden araştırıyorum seni ip'dende adresini bulmama az kaldı ensene koyacam tokatı ifadeni alıcam az kaldı ...

"Ağzına almadan" önce bana da öğret ip'den bulmayı.

Not: dahi anlamına gelen "de" ayrı yazılır. Çocuklara önce Türkçe öğretilmeli, sonra bilgisayara kullanmayı öğrendiğini zannedip "ip" falan diyorlar.

ensene tokatı vura vura ben sana bi adam olmayı öğreteyimde gerisini zamanla öğrenirsin.

Sen bu konuda tecrübelisindir de ben yine de hatırlatayım, çavuşu fazla tokatlama tükürüyor sonra. Kafanı kutulara fazla vurdun galiba 'sperm'arioo, hem kafan uçmuş hem mantar bulaşmış supermario oyununda.

ulan hıyar gerçek kimliğini saklayacak kadar korkaksın fake hesapla laf ebeliği yapmaya çalışıyorsun nickden kendine yakışacak ismide bulmussun varsa cesaretin discorddan ulaş bana ben bulursam benzetecem seni zaten buda sana son yazım.

Bu şahısın @monomyth olduğuna eminim

Posted using Partiko Android

Sen herhangi bir şeyi anlamayacak kadar zeki olduğun için fazla konuşmaya gerek yok, ben zaten son kez yazacaktım. Sen gerçek kimliğinle burada olduğun için çok "cesaretlisin" spermariyo !!!

Keşke sen de kendine yakışan nicki alsaydın birleşince güzel bir Steemit bebeği bırakırdık belki ortaya.

Bir müddet ara veriyorum sizi keyfine flaglamaya, eğlencem kaçtı şimdilik. Birkaç ay sonra gelirim tekrardan...

Congratulations @yarak! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 500 upvotes. Your next target is to reach 600 upvotes.
You published your First Post
You got a First Vote

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @yarak! You received a personal award!

Look's like you do not like Justin. Did you really downvote him?

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Downvote challenge - Add up to 3 funny badges to your board
Use your witness votes and get the Community Badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!