אירועי חודש מרץ בסינקופה-בר

in #haifa2 years ago (edited)

הסינקופה הוא פאב מקסים בעיר התחתית (חיפה). לפאב יש שתי קומות, ובקומה העליונה שלנו יש בכל יום (כמעט) אירוע.
בין אם מדובר בהרצאה, סטנד אפ, הופעה, ערב שירה, מסיבה.. אני מזמינה אתכם לעבור על תוכנית מרץ ולראות אם משהו מעניין אתכם :)

Sort:  

Congratulations @fofi! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!