כשגיליתי שיש לי קו סימיאני כפול

in #hebrewsteem5 years ago (edited)

הקו הסימיאני הוא
אנומליה אנטומית
(מינורית)

אקיצ'ר
עיצבתי לפני שלוש שנים מפה רפלקסולוגית של כפות הרגליים
Screenshot_20180827-210302~2.png
אבל דווקא
במפתיע
לא מזמן
נגלו אלי קוים בכף היד
מעניינים במיוחד
אז מה אני מראה לכם כאן בעצם
אילו הידיים שלי וסימנתי קו
שאצל רוב האנשים
הוא בכלל מופיע
כשני קוים לא מחוברים
download7f0637a1_2fWhatsApp_2fMedia_2fWhatsApp_20Images_2fIMG-20180902-WA0015.jpg

Screenshot_20180902-210329~2.png
קו זה לעיתים מעיד על תסמונות

https://he.m.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95_%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%99
קישור לויקיפדיה קו סימיאני

הקו לעיתים גם מופיע באוכ הנורמלית
והכירולוגיה - תורת קריאת קו היד -
מתייחסת אליו
באופן מיוחד
אני אעסוק פה
במה הוא מעיד לדעתי
כשהוא מופיע באוכ הנורמלית
(נורמלית ככל שתהייה)

נראה שהקו מופיע אצל אחוזים בודדים מהאוכ)

אולי לכם יש
אולי למשהו מהמשפחה
או החברים
ואם אין לכם כזה קו
אולי בכל זאת אתם מתחברים
למאפייני האישיות שמתלווים אליו
מעניין אותי לדעת
אם יש כאן באמת משהו מאחורי הקו הזה
בעצם

או שגם
זה יכול בכלל בעצם לדבר לאנשים
בכלל...

לכן אשמח
אחרי שתקראו את
המאפיינים שגיליתי
ותעדכנו
האם
גם אתם במקרה מרגישים
שהטקסט הזה מדבר אלכם
?)

אז בכל אופן
הנה הוא הטקסט שהכנתי
שאספתי מהמון מקורות מידע מהרשת בנושא
מהחוויה האישית
וגם מהידע שלי וההתרשמות שלי עם האנשים שפגשתי

    קו סימיאני בשתי הידיים באוכ הנורמלית:

חשוב לציין שהוא
יותר נדיר כשמופיע בשתי הידיים ויותר נדיר בקרב נשים

זאת ההתרשמות שלי :
הנה זה בא

תחושת שונות. ילדים עמוקים.עצובים מאוד. שמחים מאוד. המון אנרגיות והתלהבות סוחפים מנהיגים. חיבור לטבע ולרוח. חייבים חופש. מתפוצצים רגשית ומתקשים להכיל את עצמם. נרציסטים. אמנים או ממציאים פורצי דרך.כריזמה והומור מטורף וחד או מופנמות אינטילגנציה רגשית ומאידך פגיעות מאוד גדולה. מאוד מתקשים להכיל דחייה . פיזור קשב וריכוז. משילים את עורם עוברים מטאמורפוזה רצינית של פרקים בחיים . למרות המושקעות לעיתים חווים בחיים ביש מזל. יכולת ריכוז חזקה. יש להם דרייב בלתי רגיל לייעוד שהם חשים. אין שקט. סיר לחץ בין חיי משפחה וזוגיות ובן הגשמת הייעוד שיש בינהם מלחמה הם מתחרים. קשה להם להתחלק בינהם בלי להרגיש שהזוגיות מקשה על הגשמת הייעוד. אינטואיטיבים מאוד בעשייה שלהם העיין השלישית פתוחה.
אימפולסיבים

אני משערת מתוך עצמי שזה קשור גם לעוד אלמנטים
לדוגמא
לקחתי
שעורי נהיגה רבים
יש לי משחקים עם מילים
;)

כשגיליתי שיש לי קו סימיאני כפול.
יותר הבנתי
את האינטנסיביות של חיי
והתרככתי

לסיכום ולעניין
בעיניי זה קו שיש בו פשוט משהו מן הפרימאלי הקופי החייתי

אז עד כאן ואשמח לדעתכם
האם אני קופה
( ברור שכן)

עוד אקיצור
התרשמתי שאנשים כמוני עם קו סימיאני נוטים לחפש אחד את השני
בשל תחושת השונות
שזה קטע מעניין
היה לי חשוב לשתף

זה הנושא באמת רק על קצה המזלג
ומה שאכתוב כאן

אם משהו חווה כאן גם את הקו הסימיאני על כף ידו מוזמן להיות בקשר

Crazyartist

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by crazyartist from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @crazyartist! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1250 upvotes. Your next target is to reach 1500 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @crazyartist! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem blockchain survived its first virus plague!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!