[EN/TR] Interesting Animals - EMU / İlginç Hayvanlar - EMU

in CCH2 years ago

img_8131.jpg

Hello everyone. Today I'm going to introduce you to an interesting ostrich-like animal. This bird is named Emu and it is the largest flightless bird in the world after the ostrich.

Hello everyone. Bugün sizleri Devekuşu benzeri, ilginç bir hayvanla tanıştıracağım. Bu kuşumuzun adı Emu ve devekuşundan sonra dünyanın en büyük uçamayan kuş türüdür.

img_8130.jpg

Native to the continent of Australia, the Emu can run at a speed of 40 km per hour thanks to its strong legs. Emular, which generally feed on plant roots and fruit, also consume caterpillars and other pests that damage agricultural products.

Avustralya kıtasına özgü olan Emu, güçlü bacakları sayesinde saatte 40 km hızla koşabilmektedir. Genel olarak bitki kökleri ve meyveyle beslenen Emular, tarım ürünlerine zarar veren tırtılları ve diğer zararlıları da tüketirler.

img_8130.jpg

It is also said that emu do not avoid entering the water and even swim across wide rivers.

Emuların suya girmekten kaçınmadıkları hatta geniş ırmakları yüzerek geçtikleri de söylenir.

img_8129.jpg

During the breeding season, the male and female Emu sing a hoarse voice resembling a hum. Their eggs are blackish green in color and quite different from the eggs of other species. The incubator type of Emu, which generally incubates on 5-15 eggs, is the males. Females, on the other hand, take care of the offspring that joined them in the previous year.

Üreme mevsiminde erkek ve dişi Emu uğultuyu andıran boğuk bir sesle öterler. Yumurtaları siyahımsı yeşil renktedir ve diğer türlerin yumurtalarından oldukça farklıdır. Genellikle 5-15 yumurta üzerine kuluçkaya yatan Emuların kuluçkaya yatan türü erkekleridir. Dişiler ise bir önceki yıl aralarına katılan yavruların bakımıyla ilgilenir.

img_8127.jpg

img_8128.jpg

See you in a new content. Goodbye ✋

Yeni bir içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın ✋

Sort:  

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @snlbaskurt.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more