Фільм "Бивень" (треш) // Movie "Tusk" (horror) 2014 (UA/EN)

in CineTVlast year (edited)

Подивилась фільм, який не можу рекомендувати, тому майте на увазі. Тим не менш, називається він "Бивень", 2014 року. У ролях: Майкл Паркс, Джастін Лонг та інші.
Це американський фільм жахів.

Після перегляду я почитала передісторію створення, нібито режисером виступив один з героїв, він вів подкаст і створив опитування, чи не хотіли б глядачі побачити певну історію у вигляді фільму, і завдяки такому флешмобу більшість ставили теги, що хочуть фільм, так він і створився. Але у фільмі багато мінусів.

Отже, за сюжетом двоє "придуркуватих" хлопці ведуть подкаст. Вони шукають якісь цікаві історії людей, розповідають про це. Одного разу один з ведучих домовився поїхати до одного з героїв, побачитись з ним та взяти інтерв'ю, в Канаду. Він прибуває на місце і дізнається, що той герой помер. Тепер, аби поїздка була не даремною, він хоче знайти якогось іншого героя. Випадково в туалеті бару він бачить роздруковану сторінку з запрошенням "дізнаватися цікаві історії" в одного стариганя. Він їде туди, потрапляє у великий будинок до стариганя, який починає розповідати йому неймовірні історії з свого життя. Буцімто він плавав з Хемінгуеєм, потім плавав на човні, який затонув, але він врятувався і його врятував... морж. Саме того моржа старигань називав "Містер Бивень". Та поки ці двоє пили чай за цікавими розмовами, наш герой втрачає свідомість. Стає зрозуміло, що старигань чимось його підпоїв. І прокидається він наступного дня в інвалідному візку... без ноги. Отже, жахливий сценарій розпочато, а далі буде ще жахливіше. Старигань-псих хоче щось зробити з цим хлопчиною, і він це зробить. Проте, саме головного сюжету, що ж відбуватиметься з хлопцем, у фільмі не так багато. Бо сюди вставлено багато нудних діалогів, які доведеться всі прослуховувати і продивлятися, щоб дізнатися, що ж там буде далі. Фінал дивний, фільм неприємний, тому не рекомендую. Вік 18+.

Watched a movie that I can't recommend, so keep that in mind. Nevertheless, it is called "Tusk", 2014. Starring: Michael Parks, Justin Long and others.
This is an American horror film.

After watching it, I read the background of the creation, supposedly one of the characters was the director, he hosted a podcast and created a survey, whether the audience would like to see a certain story in the form of a film, and thanks to such a flash mob, the majority tagged that they wanted a film, so it was created. But the film has many negatives.

So, according to the plot, two "stupid" guys host a podcast. They are looking for some interesting stories of people, tell about it. One day, one of the presenters agreed to go to one of the heroes, see him and take an interview, in Canada. He arrives at the place and learns that the hero has died. Now, so that the trip was not in vain, he wants to find some other hero. By chance, in the toilet of the bar, he sees a printed page with an invitation to "learn interesting stories" from an old man. He goes there, ends up in a big house to an old man who starts telling him incredible stories from his life. He supposedly swam with Hemingway, then swam on a boat that sank, but he escaped and was saved by... a walrus. It was that walrus that old men called "Mr. Tusk". But while these two were drinking tea with interesting conversations, our hero loses consciousness. It becomes clear that the old man got him drunk with something. And he wakes up the next day in a wheelchair... without a leg. So, a terrible scenario has begun, and it will be even more terrible. The psycho old man wants to do something about this boy, and he will. However, the main plot, what will happen with the boy, is not much in the film. Because a lot of boring dialogues are inserted here, which you will have to listen to and watch to find out what will happen next. The ending is strange, the film is unpleasant, so I do not recommend it. Age 18+.

564x318_1.jpg

Source