ကံမကောင်းသေးပါ

in HIVE-MYANMARlast year

FB_IMG_1613374265540.jpg

ကံပဲမကောင်းတာလား ကံပဲဆိုးနေတာလားဆိုတာ ကွကိုယ် ဝေခွဲမရဘူးဖြစ်နေတယ်။ကိုယ်လဲ သူများနည်းတူလုပ်နေတာပဲကို ကိုယ်ကျမှပဲ အခုအချိန်ထိကို မပေါက်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်။

Risingstar ကနေ Halloween 2022 mission အတွက် S44 Old Blud(Season) card ကို လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ဝယ်ယူခဲ့ပြီးနောက် တစ်ရက်ကို တစ်ခါ တစ်ခါတစ်လေဆိုရင် နှစ်ခါလောက် mission လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။

starbits reward မရပေးမယ့်လဲ XP ကလဲ မဆိုးလှတော့ ဆော့ဖြစ်နေပါတယ်။အခုဆိုရင် နေ့စဥ်ဆော့လာခဲ့တာ တစ်ပတ်ကျော်လာခဲ့ပြီးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ Halloween mission ကတော့ ဒီနေ့ထိ 14 missions ထိပြီးမြောက်ခဲ့ပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်။

ပြီးမြောက်ခဲ့တဲ့ mission တွေကနေယခုချိန်ထိ Halloween နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ NFT ကဒ်တွေ တစ်ကဒ်မှပေါက်ဖူးတယ်ဆိုတာ မရှိသေးဘူးဖြစ်နေတယ်။တချိုု့သော မိတ်ဆွေတွေပေါက်နေကြတော့ ကိုယ်လဲ ပေါက်ဖူးချင်တာနဲ့ တရက်ရက်ကို 2 missions လောက်ထိ အချိန်ပေးဖြစ်ပေးမယ့်လဲ ခုထိ ကံမကောင်းသေးပေ။

ပေါက်ဖူးတဲ့မိတ်ဆွေးတွေအနေနဲ့လဲ ကျွန်တော်ရဲ့ RS အကောင့်ကဘာတွေလိုအပ်နေပါသလဲဗျ။အခုအချိန်ထိတော့ ကျွန်တော်အနေနဲ့ Starpro နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ mission တွေလဲ မလုပ်ရသေးဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ card တွေ 200 ကျော်ဝယ်ထားပြီးပါပြီ NFTs တွေကလဲ ယခုအချိန်ထိ Epic တစ်ကဒ်သာ အမြင့်ဆုံးရရှိထားပါတယ်။
@kaunglay2
23:20PM

Sort:  

!MEME


Credit: memess.curator
Earn Crypto for your Memes @ hiveme.me!

!hivebits

Success! You mined 1.0 HBIT on Wusang: Isle of Blaq. | tools | wallet | discord | community | daily <><

And, you found a Blaq gold coin (BLAQGOLD)!Check your bonus treasure tokens by entering your username at an H-E explorer or take a look at your wallet.

Read about Hivebits (HBIT) or read the story of Wusang: Isle of Blaq.

S44 Old Blud card ရှိရင်တော့ ကပ် ပေါက်ရမှာပါ။
chance ကတော့ 1 out of 10 လို့တော့ ရေးထားပါတယ်။
၁၄ ကြိမ်ရှိပြီဆိုတော့ တစ်ကပ်တော့ အနည်းဆုံး ပေါက်သင့်တယ်ထင်ပါတယ်။
!MEME !PGM

Sent 0.1 PGM - 0.1 LVL- 1 STARBITS - 0.05 DEC - 15 SBT - 0.1 THG - tokens to @princekham

remaining commands 9

BUY AND STAKE THE PGM TO SEND A LOT OF TOKENS!

The tokens that the command sends are: 0.1 PGM-0.1 LVL-0.1 THGAMING-0.05 DEC-15 SBT-1 STARBITS-[0.00000001 BTC (SWAP.BTC) only if you have 2500 PGM in stake or more ]

5000 PGM IN STAKE = 2x rewards!

image.png
Discord image.png

Support the curation account @ pgm-curator with a delegation 10 HP - 50 HP - 100 HP - 500 HP - 1000 HP

Get potential votes from @ pgm-curator by paying in PGM, here is a guide

I'm a bot, if you want a hand ask @ zottone444Credit: arthursiq5
Earn Crypto for your Memes @ hiveme.me!

Congratulations @kaunglay2! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You have been a buzzy bee and published a post every day of the month.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Be ready for the 11th edition of the Hive Power Up Month!
Trick or Treat - Share your scariest story and win your Halloween badge
Hive Power Up Day - November 1st 2022
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!