The Karadeniz is another beautiful / Karadeniz bir başka güzel 🤩 🌊 😍

in Hive TR2 years ago (edited)cl96zcpgn01yb2ckcg519h2k3_30B347FF-BC35-4DD9-8662-8E5FF76BE672.png
cl96zcvbi01vu0okc3ans9esh_F8BF5915-F596-4ADC-A5B2-6A6B16327CE9.png


Hello Hive family. While browsing through my photo gallery, I came across very beautiful photos and beautiful feelings woke up in me. Let's call these feelings longing for the old. In my introductory post, I received my university education at the Faculty of Theology of Rize Recep Tayyip Erdogan University. Since I also received my preparatory education in Rize, my time has passed for five years. I have accumulated beautiful memories of each other here. We've had good days, we've had bad days, I've made good friends. I also made good memories with those friends.
Merhaba Hive ailesi. Fotoğraf galerimde gezerken çok güzel fotoğraflarla karşılaştım ve içimde güzel duygular uyandı. Eskiye özlem diyelim bu duygulara. Tanıtım postumda üniversite eğitimimi Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde aldım. Rize’de hazırlık eğitimimi de aldığım için beş yıl vaktim geçti. Burada birbirinden güzel anılar biriktirdim. İyi günlerimiz oldu kötü günlerimiz oldu güzel arkadaşlıklar edindim. O arkadaşlarımla da güzel anılar biriktirdim.

cl96zd10l01tm0vkc5uty1xrp_678FFAF3-11BD-49E0-B0BC-54C27C00784A.png

Entering the Hive family was also a fruit of these beautiful friendships. We met @bilgin70 at university, we stayed in the same house and even in the same room for 4 years. Thank you, he mentioned a nice application like Hive and was very helpful and made me meet you. We have a lot of adventures together, I want to talk about those who have photos. As you know, Rize is a city famous for its plateaus and has very beautiful natural beauties. Green and blue are officially united in this city, and the mountain rises just a little further from the sea. Is getting so much rain, too much foliage there. The most beautiful of these greens are Ayder plateau, Huser plateau, Pokut Plateau and others.
Hive ailesine de girmek bu güzel arkadaşlıkların bir meyvesiydi. @bilgin70 ile üniversitede tanıştık 4 yıl aynı evde hatta aynı odada kaldık. Sağolsun Hive gibi güzel bir uygulamadan bahsetti ve çok yardımcı oldu ve sizlerle tanışmama vesile oldu. Beraber çok maceramız var fotoğrafları olandan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Rize yaylalarıyla ünlü bir şehir ve çok güzel doğal güzellikleri var. Yeşille mavi resmen birleşmiş bu şehirde ve dağ hemen denizden az ilerde yükseliyor. Bu yüzden çok fazla yağış alıyor, çok fazla yeşillik var. Bu yeşilliklerden en güzeli ise Ayder yaylası, Huser yaylası, Pokut Yaylası ve diğerleri.

cl96zdc3d01yd2ckcds28bgv4_8D237A56-3B75-426A-9AC3-194CE9D73D50.png

Ayder plateau is a plateau connected to Çamlıhemşin a little further from Rize. As a disadvantage of the fact that this place is very famous, it has been done a lot and slightly detracted from its natural beauty. But still, despite such a construction, it is very beautiful, every time I go, I admire it once again. A little further there is the Huser plateau, unfortunately I couldn't get up there, it was a rainy day and every car couldn't get out, the road was broken and muddy. This is also a very nice place for those who want to go in this direction in Zilkale.
Ayder yaylası Rize’den biraz ilerde Çamlıhemşin’e bağlı bir yayla. Burası çok meşhur olmasının dezavantajı olarak çok fazla yapıldı ve doğal güzelliğini biraz azlattı. Ama yine de bu kadar yapılaşmaya rağmen çok güzel her gittiğimde bir kez daha hayran kalıyorum. Biraz ilerisinde Huser yaylası var oraya maalesef çıkamadım yağmurlu bir gündü ve her araba çıkamıyor yolu bozuk ve çamurdu. Zilkale’ de bu yönde gitmek isteyenler için burası da çok güzel bir yer.
cl96zd5vu01vj14kcdu0g9wnk_E661D124-17C8-44AE-9E02-F3C824BC11E1.png

On the Trabzon side, there is Uzungol, which I think everyone knows, and this is a wonderful place of nature, and the natural beauty is deteriorating here, there is a lot of building construction. But despite this, it is a place to travel and vacation. You can take a bike tour around the lake or take a walk. Even inhaling the natural air is an activity that relaxes a person in itself.
Trabzon tarafında ise herkesin bildiğini düşündüğüm Uzungöl var burası da doğa harikası bir yer ve burasında da doğal güzellik bozuluyor çok fazla yapı inşaat var. Ama buna rağmen gezilesi tatil yapılası bir yer. Gölün etrafında bisiklet turu atabilirsiniz veya yürüyüş yapabilirsiniz. Doğal havasını teneffüs etmek bile başlı başına insanı dinlendiren bir aktivite.


For the best experience view this post on Liketu

Sort:  

!ALIVE | !LOLZ | !PIZZA

@sezermehmet! You Are Alive so I just staked 0.1 $ALIVE to your account on behalf of @vocup. (2/20)

The tip has been paid for by the We Are Alive Tribe through the earnings on @alive.chat, feel free to swing by our daily chat any time you want.

PIZZA!

PIZZA Holders sent $PIZZA tips in this post's comments:
@vocup(3/5) tipped @sezermehmet (x1)

You can now send $PIZZA tips in Discord via tip.cc!

Ben bu resmi hafızamdan silmeye çalışıyordum 😂
Gerçekten çok güzel günlerdi

Hafızandan silebilirsin ama galerimden asla 😂 güzel günlerdi vesselam

Congratulations @sezermehmet! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You made more than 400 comments.
Your next target is to reach 500 comments.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Karadeniz, insanı yeşile doyuruyor. Çok güzel ve temiz yerler. Umarım bozulmaz. 🙏

İnşallah bozulmadan turizme kazandırırız 😂

Karadeniz'e gitmeyi çok istiyorum. Özellikle Ayder Yaylası gibi yaylalara çıkmak istiyorum. Ne güzel gezmişsiniz ve ne mutlu size ki güzel dostluklar biriktirmişsiniz. :)

Kesinlikle tavsiye ediyorum umarım en kısa zamanda gidebilirsiniz 😊

Umarım. :)