"Capi Pond" in Tatras/ Capi Staw

in Amazing Nature6 months ago

Before you is the picturesque and melodious-sounding "Capi Pond" in the Młynicka Valley in Slovakia. The photos come from August and a trip along the yellow trail through Bystra ławka. Capi Staw is surrounded by the peaks of Štrbské Szczyt and Hruby Wierch.

Przed wami jakże malowniczy i melodyjnie brzmiący Capi Staw w Dolinie Młynickiej na Słowacji. Zdjęcia pochodzą jeszcze z sierpnia i wycieczki żółtym szlakiem przez Bystrą ławkę. Capi Staw jest otoczony przez szczyty Szczyrbski Szczyt oraz Hruby Wierch.

DSC00349.jpg

DSC00351.jpg

DSC00342.jpg

DSC00339.jpg

Capi Staw is a beautiful pond located in the Młynicka Valley in the Slovak part of the High Tatras. It is located at an altitude of 2072 m above sea level. and is the largest pond in the Młynicka Valley. It fills a typical post-glacial bowl, and its surroundings are a raw, post-glacial landscape. Its waters fill a glacial basin with an area of ​​3.05 ha and a maximum depth of 17.5 m.

Capi Staw to piękny i jednocześnie często pomijany staw położony w Dolinie Młynickiej w słowackiej części Tatr Wysokich. Znajduje się na wysokości 2072 m n.p.m. i jest największym stawem w Dolinie Młynickiej. Wypełnia typową misę polodowcową, a jego otoczenie to surowy, polodowcowy krajobraz. Jego wody wypełniają misę polodowcową o powierzchni aż 3,05 ha i głębokości wynoszącej maksymalnie do 17,5 m.


Mam nadzieję, że mój post Cię zaciekawił. Do zobaczenia!
I hope you found my post interesting. See you!

DJI_0935.jpg

@bigosik