Bird hide at Khama Rhino Sanctuary, Botswana

in Amazing Nature2 years ago (edited)

Každá rezervace má napajedla a to je samozřejmě dobré místo na pozorování. Často je tam úkryt a parkoviště jako bylo zde v Khama Rhino Sanctuary, Botswana. Na mapě jsou vyznačeny hranice rezervace a je vidět jak se střídá zarostlá krajina (takový buš) s otevřenou.

Each reservation has watering holes and this is of course a good place to watch. There is often shelter and parking as there was at the Khama Rhino Sanctuary, Botswana. The boundaries of the reservation are marked on the map and you can see how the overgrown landscape (such a bush) alternates with the open one.
khama_rh_mapa.png
Ta modrá svrna uprostřed je střecha úkrytu a jezírko je na sever.
The blue barn in the middle is the roof of the shelter and the lake is to the north.
kahma_bird_hide.png
Výhled na jezírko.Vlevo nad vodou visí hnízda snovačů. Ti tu bydlí.
View of the lake. On the left above the water hang the nests of weavers. They live here.
khama_b_h_jezirko.jpg

snovac_hnizado.jpg
https://www.inaturalist.org/observations/33251516
sno.jpg
https://www.inaturalist.org/taxa/13804-Ploceus-velatus
Ptáci sem chodí pít a koupat se. Birds come here to drink and bathe.
https://www.inaturalist.org/observations/33251554
hrdlicka.jpg
https://www.inaturalist.org/taxa/2959-Streptopelia-capicola
https://www.inaturalist.org/observations/94959018
hrd1.jpg
https://www.inaturalist.org/taxa/3327-Turtur-chalcospilos
https://www.inaturalist.org/observations/33251473
spacek.jpg
https://www.inaturalist.org/taxa/15032-Creatophora-cinerea
Je tu i náš známý Sparák šedý. There is also our famous Grey go-away-bird
https://www.inaturalist.org/observations/94959274
sparak.jpg
https://www.inaturalist.org/taxa/577833-Corythaixoides-concolor-bechuanae
Tento druh se v jezírku i živí. This species also feeds in the pond.
https://www.inaturalist.org/observations/33251573
vodous.jpg
https://www.inaturalist.org/taxa/3888-Tringa-glareola
Perličky se potulují všude. The helmeted guineafowl roam everywhere.
https://www.inaturalist.org/observations/94959394
perlicky.jpg
https://www.inaturalist.org/taxa/1428-Numida-meleagris
A na padlém stromu se vyhřívá želva. And a turtle is basking on a fallen tree.
https://www.inaturalist.org/observations/94954669
zelva.jpg
https://www.inaturalist.org/taxa/560427-Pelomedusa-galeata
Takové krásné místo, spousta života a my spěchali na letiště. Jaká škoda!
Such a beautiful place, lots of life and we hurried to the airport. What a shame!

17.11.2017 Khama Rhino Sanctuary, Botswana

Sort:  

Seems a great birdwatching spot, nice captures!

the birds look absolutely absolutely stunning and they are so beautiful.

Wow.
You show pictures amazing pictures.