Kabile Tanıtımları; Splintertalk.io (SPT)

in Splinterlands2 years ago (edited)

Merhaba. Uzun süredir kabile tanıtımı yapmıyordum. "Bahsetmesem olmazdı" diyebileceğim bir kabilenin tanıtımı ile karşınızdayım.

Splintertalk kabilesi, Splinterlands oyunu ile ilgili içeriklere odaklanıyor. Oyuna yeni başlamışsanız, öğrenmek isteyeceğiniz bir şeyler olacaktır. Veya oyunla ilgili bildiklerinizi paylaşmak isterseniz; bu kabile aradığınız yer. Oyundaki ipuçları, hangi kartın, özelliğin ne işe yaradığı vb. bir çok bilgiyi bulabilirsiniz. Oyun ile ilgili paylaşımlarınızı bu kabilenin etiketlerinde veya topluluğunda yayınlayabilirsiniz.

Görsel: kaynak

Tanıtım metni: (Bulamadım)
İnternet sitesi: http://www.splintertalk.io/
Topluluk adresi: https://hive.blog/trending/c/hive-13323
Kullanılan etiketler: splintertalk, spt, splinterlands, steemmonsters
Token: SPT
İhraççı: @splinterlands
Token adresi: https://hive-engine.com/?p=market&t=SPT
Maksimum token : 1.000.000.000.00
Sirkülasyondaki paylar : 93449102

Sort:  

Congratulations @anadolu! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 25000 upvotes.
Your next target is to reach 26000 upvotes.
You received more than 7000 HP as payout for your posts and comments.
Your next payout target is 8000 HP.
The unit is Hive Power equivalent because your rewards can be split into HP and HBD

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from Day 20

Congratulations @anadolu! You received a personal badge!

Happy Hive Birthday! You are on the Hive blockchain for 4 years!

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from Day 20