Wszystkich Świętych...z powietrza/ All Saints Day... from the air

in Polish HIVE6 months ago

As every year, millions of Poles gather at their graves on November 1 to honor and remember their dead. There is no point in dwelling on the meaning and style of such celebration. Personally, I don't understand the need to produce hundreds of tons of garbage in the form of artificial flowers and plastic lights.
However, it must be admitted that it has its own charm, and the best effect can be felt after dark.
This year I finally managed to capture this phenomenon from the air.
I invite you to see photos of the Bródno Cemetery in Warsaw. I took the photos from a height of about 100 meters, so I hope I didn't disturb anyone's evening reflection.

Jak co roku miliony Polaków w dniu 1 listopada zbierają się przy grobach żeby w dniu uczcić i wspomnieć swoich zmarłych. Nie ma większego sensu żeby rozwodzić się tu nad sensem i stylem takiego świętowania. Osobiście nie rozumiem konieczności produkowania setek ton śmieci w postaci sztucznych kwiatów i plastikowych lampek.
Trzeba jednak przyznać, że ma to swój urok, a najlepszy tego efekt odczujemy po zmroku.
W tym roku wreszcie udało mi się uchwycić to zjawisko z powietrza.
Zapraszam na zdjęcia przedstawiające Cmentarz Bródnowski w Warszawie. Zdjęcia robiłem z wysokości ok. 100 metrów dzięki czemu mam nadzieję, że nie zakłóciłem nikomu wieczornej zadumy.

DJI_0387.jpg

DJI_0384-2.jpg

DJI_0394-2.jpg

DJI_0372.jpg

DJI_0388.jpg

A similar post was posted earlier by @szejq
It must be admitted that in his case the smaller cemetery created an even better effect!

Podobny post wcześniej wrzucił @szejq
Trzeba przyznać, że u niego mniejszy cmentarz stworzył jeszcze lepszy efekt! Cmentarz Bródnowski niedaleko którego mieszkam zajmuje ponad 113 hektarów i ma obwód ok. 5 kilometrów.


Mam nadzieję, że mój post Cię zaciekawił. Do zobaczenia!
I hope you found my post interesting. See you!

DJI_0935.jpg

@bigosik

Sort:  

Faktycznie ogromny, bardzo duży obszar świeci. Jakim sprzętem fotografowałeś?

Mini 2.
Uleciałem coś koło 150m do góry, ale jakiś samolot się wcześniej kręcił i w nocy wolałem nie przesadzać :)
U ciebie fajnie widać zarys grobów i delikatną mgiełkę ;)

120m to zapewne max legalna wysokość, o ile strefa pozwala i jest widziany w zasięgu wzroku. Dobrze, że nie przesadzałeś jak samoloty w okolicy :)
Nasza pierwsza konwersacja, zatem witaj na HIVE! 🙂

120 dla mini się nie liczy jak nikt nie patrzy ;)

Congratulations @bigosik! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You received more than 200 upvotes.
Your next target is to reach 300 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Our Hive Power Delegations to the October PUM Winners
Feedback from the November Hive Power Up Day
Hive Power Up Month Challenge - October 2023 Winners List