Kościelec in Tatra Mountains

in Black And White6 months ago (edited)

An upcoming storm on the horizon and Koscielec in the Tatra Mountains. I took the photos in August while descending from Świnica. You could say that my wife and I were running away from the storm. Fortunately, there were a few thunders and drizzles.
It was surprising how many people were heading in the opposite direction... And often with small children. The accident on Giewont from a few years ago probably taught no one respect for the mountains :(

Nadchodząca burza na horyzoncie oraz tatrzański Kościelec. Zdjęcia wykonałem w sierpniu podczas zejścia ze Świnicy. Można powiedzieć, że razem z żoną uciekaliśmy przed burzą. Na szczęście obyło się na kilku grzmotach i mżawce.
Zadziwiające było to, jak dużo osób kierowało się w przeciwną stronę...I to często z małymi dziećmi. Wypadek na Giewoncie z przed kilku lat chyba nikogo nie nauczył szacunku dla gór :(

DSC00589-2.jpg

DSC00600.jpg

DSC00581.jpg

DSC00598.jpg

DSC00593.jpg

DSC00589.jpg

DSC00586.jpg

Koscielec is a peak in the High Tatras, 2,155 m above sea level. It is located on the side of the Kościelców Ridge, which runs north from Zawratowa Turnia, dividing the Gąsienicowa Valley into Czarna and Zielona. The name of the peak comes from its characteristic shape, which resembles the roof of a church.
In the photos, the peak is visible from the Gąsienicowa Valley.

Kościelec to szczyt w Tatrach Wysokich, który ma wysokość 2155 m n.p.m. Znajduje się w bocznej Grani Kościelców, która od Zawratowej Turni odbiega w północnym kierunku, dzieląc Dolinę Gąsienicową na Czarną i Zieloną. Nazwa szczytu pochodzi od charakterystycznego kształtu, który przypomina dach kościoła.
Na zdjęciach szczyt widoczny jest od strony Doliny Gąsienicowej.

This is my entry for the #monomad challenge


Mam nadzieję, że mój post Cię zaciekawił. Do zobaczenia!
I hope you found my post interesting. See you!

DJI_0935.jpg

@bigosik

Sort:  

Congratulations @bigosik! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You received more than 900 upvotes.
Your next target is to reach 1000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

LEO Power Up Day - November 15, 2023

Post manually reviewed. 😊

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @matthewbox.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more