Vodopád Skok/ Waterfall Skok in Slovakia

in Black And White6 months ago

Skok Waterfall is one of the most beautiful waterfalls in the Slovak Tatras. It is located in the Młynicka Valley, approximately 1,700 meters above sea level 1. The waterfall is approximately 30 meters high and is one of the highest waterfalls in the Tatra Mountains.

Wodospad Skok to jeden z najpiękniejszych wodospadów w Tatrach Słowackich. Znajduje się w Dolinie Młynickiej, około 1700 metrów nad poziomem morza 1. Wodospad ma około 30 metrów wysokości i jest jednym z najwyższych wodospadów w Tatrach.

DSC00327.jpg

I visited the waterfall during a trip to the Strebskie Pleso area. The route is very easy, so everyone should be able to cope with it. Additionally, the area around Strebski Pleso is an excellent starting point for other trails, including: to Koprowy Wierch or Rysy.

Wodospad odwiedziłem przy okazji wycieczki w okolicę Strebskiego Plesa. Trasa jest bardzo łatwa, więc każdy powinien sobie z nią poradzić. Dodatkowo okolice Strebskiego Plesa są doskonałą baża wypadową na inne szlaki, min. na Koprowy Wierch lub Rysy.


Mam nadzieję, że mój post Cię zaciekawił. Do zobaczenia!
I hope you found my post interesting. See you!

DJI_0935.jpg

@bigosik

Sort:  
 6 months ago  

Kindly read our community rules before posting again.

Ok, I forgot about single image :(