Kościół pw. Ducha Świętego w Mielcu / Church of Holy Spirit in Mielec, Poland

in Black And White2 months ago (edited)

PICT0123.jpg

Kościół parafialny pod wezwaniem Ducha Świętego w Mielcu został zbudowany w latach 1983 - 1987. Poświęcenie świątyni miało miejsce w 1992 roku. Kościół przykuwa uwagę z daleka swoją architekturą. To jeden z nielicznych, moim zdaniem, przykładów udanego, nowoczesnego podejścia do architektury sakralnej. W tym kościele niegdyś zawarłem moje pierwsze małżeństwo.The Church of the Holy Spirit in Mielec was built in the years 1983 - 1987. The temple was consecrated in 1992. The church attracts attention from a distance. This is one of the few, in my opinion, examples of a successful modern approach to sacral architecture. I had my first marriage in this church.

PICT0511.jpg

PICT0120.jpg

PICT0126.jpg

PICT0116-2.jpg

PICT0140.jpg

PICT0144.jpg

PICT0375.jpg

PICT0386.jpg

PICT0391.jpg

PICT0396.jpg

PICT0508-3x2.jpg

PICT0136.jpg

PICT0138.jpg

This is my entry for the #monomad challenge

All photographs © Stafhalr 2005

Sort:  

Beautiful 🥰🥰