Hive Aid. Co dalej?

in KBK4 months ago

1,5 roku temu na @hive.aid pojawił się pierwszy wpis. To było kilka miesięcy po wybuchu wojny. Ruszyliśmy z inicjatywą w obliczu osłabiających się nastrojów. Ludzie byli trochę zmęczeni i jasne było, że z czasem będzie gorzej. Stąd pomysł, by wykorzystać Hive do fundraisingu. I był to całkiem dobry pomysł, bo pierwsza paczka była warta ponad 4000 zł. Anton zabrał ją do Charkowa 26 lipca 2022. Kolejne wsparcie, o wartości 2400 zł, poszło w marcu 2023. I na tym się skończyło. Od końca marca do dnia dzisiejszego zebraliśmy 91 HBD i 20 HIVE, przy czym 20 HIVE zostały zamienione na HBD i w tym momencie w Savings jest prawie 100 HBD.

Obecnie głównym działaniem w ramach Hive Aid są konwersacyjne @lekcje polskiego dla ukraińskich uchodźców. Trwają już od 74 tygodni. W zasadzie bez żadnych przerw. Obecnie korzysta z nich kilkanaście osób. Przy czym średnio w tygodniu odbywają się tylko 3 lekcje. Oznacza to, że większość bloków jest wolna. W tej sytuacji można myśleć o rozszerzeniu formuły i zaproszeniu do rozmowy wszystkich cudzoziemców mieszkających w Krakowie. Zmiany wprowadzone zostaną pewno dopiero w przyszłym roku ale już od kilku tygodni wstrzymane są wypłaty tokenów RCRT za uczestnictwo w lekcjach.

Hive Aid oprócz pomocy Ukraińcom wspiera również integrację Hive z KBK. Po pierwsze z konta @hive.aid zakładane są konta nowych osób pojawiających się w Królestwie. Po drugie HP wykorzystywane jest do delegowania RC (obecnie jest to 725.00b RC delegowane do 73 kont). Po trzecie tokeny RCRT zgromadzone na koncie przeznaczane są na "zawieszoną herbatę" oraz "pakiet startowy" dla nowych użytkowników, którzy zainstalowali aplikację Hive Keychain lub Ecency.

Bezpośrednim powodem powołania Hive Aid była wojna. Od samego początku jednak zakładałem, że będzie to coś więcej niż tylko konto do fundraisingu na rzecz Ukrainy. Niezwykle cennym działaniem okazały się @lekcje. Po 1,5 roku dobrze byłoby jednak zrobić kolejne kroki i zająć pomaganiem na szerszą skalę. Myślę, że najlepszym kierunkiem jest wykorzystanie potencjału KBK i pomoc cudzoziemcom w integracji. Innym polem działania mogłaby być promocja Hive jako swoistego katalizatora zmian na lepsze. Sporo nowych pomysłów może pojawić się gdy w końcu uda stworzyć w KBK jakiś program wsparcia edukacji domowej. Ale wszystko w swoim czasie. Na razie kontynuujemy i rozszerzamy @lekcje. Potem będzie można zrobić kolejne kroki.

Na koniec podziękowania dla wszystkich, którzy wspierali @hive.aid przez te ostatnie 1,5 roku, zarówno darowiznami, jak i upvotami. Mam nadzieję, że to co zasialiście kiedyś da stukrotny plon.