Eng/ Tr // Picnic / Piknik

in GEMS5 days ago
Selam

Bugün harika bir gün geçirdim. Yine yeğenim Zeynep Eylül le dolu dolu bir gün. Kuzum canım benim Zeynep Eylül'ün okulunun düzenlediği Bahar ve uçurtma şenliğine ailece katıldık.

Hello
I had a great day today. Another day filled with my niece Zeynep Eylul. My dear baby, Zeynep Eylul's school, we attended the Spring and Kite Festival as a family.IMG-20220514-WA0018.jpg

Annem ve ben


IMG20220514141207.jpg

Okulunun Bursa'da bulunan bütün kampuslerin öğrencileri ve velilerinin toplandigi çeşitli gösterilerin oldu bu piknik şenlik havasında geçti.
Teyzeleri ben ve canan, anneannesi, babası ve annesiyle kalabalık bir katılım sağladık.

There were various shows where the students and parents of all campuses of the school in Bursa gathered, and this picnic was held in a festive atmosphere.
We had a large participation with her aunts, me and canan, her grandmother, father and mother.IMG20220514145124.jpg

Okulun en büyük kampüsünde çam ormanı içinde öğrencilerin babası ve anneleri ile uçurtma uçurdukları, gökyüzünün rengare renk olduğu her yeri cıvıl cıvıl bir atmosferdi.

It was a lively atmosphere in the biggest campus of the school, where the students flew kites with their fathers and mothers in the pine forest, and the sky was colorful.IMG20220514141533.jpg

Herkes okulun bahçesinde toplandı ve ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal marşı ile açılış yapıldı, ufak bir konuşmadan sonra okulun sosyal gruplarının kortejini izledik. İlk olarak bando takımı geçiş yaptı sosyal bir okul olması sevindirici.

Everyone gathered in the garden of the school and the opening was made with a moment of silence and the National Anthem. After a small speech, we watched the cortege of the school's social groups. First, the band team made the transition. It is pleasing that it is a social school.IMG20220514141546.jpg

Sırasıyla bando takımının arkasından Rumeli yöresine ait folklor ekibi de geçiş yaptı. Bu folklor ekibini gorunce eskiler aklıma geldi yıllarca folklor oynadım sadece Rumeli değil Türkiye'nin birçok yöresine ait folklor bilgisine sahibim. Rumeli göçmeni olduğumuz için ayrıca beni mutlu etti 🥰

Respectively, the folklore team of the Rumeli region followed the marching band. When I saw this folklore team, I thought of the old times. I played folklore for years. I have folklore knowledge of not only Rumelia but also many regions of Turkey. It also made me happy because we are Rumelian immigrants 🥰IMG20220514141600.jpg

Voleybol, basketbol, modern dans v.b çok bransda olan öğrencilerin gecislerinden sonra bando ve folklor ekibi gösterileride yapıldı hepsini coşkuyla izledik. Gösterileri izledikten sonra piknik alanına doğru yürüyüş yaptık, çok kalabalık olduğu için kendimize oturacak yer bulmak için zorlandık.

After the students from many branches such as volleyball, basketball, modern dance, etc., there were performances by the band and folklore team, and we watched all of them with enthusiasm. After watching the performances, we took a walk towards the picnic area, it was very crowded, so we had a hard time finding a place to sit.Kalabalık neşeli çocuk sesleriyle cıvıl cıvıl bir yer

A chirpy place with crowds of cheerful children's voicesIMG20220514144225.jpg

Herkes yiyeceklerini aldıktan sonra ağaç altlarında gölgelik yerlerde oturmak için uzak bir köşede yer bulduk. Yemek şirketinin dağıttığı güzel yemeklerimizi aldık karnınızı doyurduk. Biz yemeklerimizi yerken uçurtma uçuran, veybol oynayan, çim alanda yuvarlanan, koşturan çocukların içinde cennet gibiydi bir yerdeydik.

After everyone had their food, we found a far corner to sit in the shade under the trees. We bought our delicious meals delivered by the catering company and fed you. While we were eating our meals, we were in a place like heaven among children who were flying kites, playing softball, rolling on the grass, running around.IMG-20220514-WA0040.jpg

Atları çok seviyorum. Okulun atlarından biri

IMG20220514163514.jpg

Okulun öğrencilerine aktivite olarak binicilik dersi verdiği atlara isteyen öğrencileri bindirdiler. Eğitim kurumu olarak Bursa'da yıllardır birçok nitelikli öğrenci yetiştiren bu okulun velilerin kaynaşması için yapmış olduğu eğlenceli etkinlik sadece çocuklar için değil bizler içinde güzel oldu.

They put the students who wanted to ride the horses that the school gave horse riding lessons as an activity. As an educational institution, this school, which has been raising many qualified students in Bursa for years, has done a fun event for the parents to get together, and it was good not only for the children but also for us.IMG20220514151808.jpg

IMG20220514151800.jpg


Ayakkabılarımı cikarip çimlere bastım gölgede oturduğum için hafif ılık rüzgarın keyfini çıkardım, kuş sesleri ve çocuk sesleriyle rahatladım. Her dakikası keyifle geçti. Zeynep Eylül'üm iyi ki bu okula başlamış ve devam ediyor.
Dolu dolu geçen keyifli okul etkinliği haftasonumu güzel gecirmemi sağladı. ☺️

Saygı ve sevgiyle..

I took off my shoes and stepped on the grass, sitting in the shade, enjoying the gentle warm wind, and relaxing with the sounds of birds and children. Every minute was enjoyed. I am glad that Zeynep Eylul started this school and continues.
The enjoyable school activity, which was full of fun, allowed me to spend my weekend well. ☺️

With respect and love

Sort:  

Congratulations, your post has been upvoted by @dsc-r2cornell, which is the curating account for @R2cornell's Discord Community.

Curated by Blessed-girl
r2cornell_curation_banner.png
Enhorabuena, su "post" ha sido "up-voted" por @dsc-r2cornell, que es la "cuenta curating" de la Comunidad de la Discordia de @R2cornell.

Visit our Discord - Visita nuestro Discord

Thank you 🥰

Congratulations @homeopath! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 1500 upvotes.
Your next target is to reach 1750 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!