You are viewing a single comment's thread from:

RE: Do we know how to accept gifts? (У пошуках себе: чи вміємо ми приймати подарунки? #freewrite, UA)

in Life Stories10 months ago (edited)

Так, але іноді люди заштовхують це бажання у підсвідомість і не дозволяють собі хотіти:((( Тут головне вчасно схаменутись і вияснити причини власних страхів. А то життя пролетить, а людина так і не дозволила собі щастя...