You are viewing a single comment's thread from:

RE: Do we know how to accept gifts? (У пошуках себе: чи вміємо ми приймати подарунки? #freewrite, UA)

in Life Stories10 months ago

Дякую за ваш візит!! Приєднуйтесь до спільноти і діліться своїми роздумами в дописах!