BlackHole Sun

in Alien Art Hive4 months ago

Color Shine


1.jpg

This is a larger painting, on canvas! I think it's more fun to paint larger paintings, above all I think it's easier.

1a.jpg

I paint very dualistically, in almost all the paintings I do, mythological contrasts are what lies deep, right down to the root of the soul.

1b.jpg

I imagine humans as having animals within them. which we must master!

1c.jpg

That this avatar so there are various epithets of animal symbols, which I think are characteristic of that particular person, which is me!

1d.jpg

As you already know, I love color! I think reality is so dreary and gray!

1e.jpg

I think we should paint in the streets and squares. Far too little general art to view.

1f.jpg

It's also healthier to see colors a little here and there!
Beautiful colors bring more smiles.

Thanks for seeing my art and that's all for now folks.


Swedish Translation


Detta är en större tavla, på duk! Jag tycker det är roligare att måla större tavlor, framför allt tycker jag att det är lättare.
Jag målar väldigt dualistiskt, i nästan alla målningar jag gör är mytologiska kontraster det som sitter djupt, ända in i själens rot.

Jag föreställer mig att människor har djur inom sig. som vi måste bemästra! Att denna avatar så det finns olika epitet av djursymboler, som jag tror är karakteristiska för just den personen, som är jag!

Som ni redan vet så älskar jag färg! Jag tycker att verkligheten är så trist och grå!
Jag tycker att vi ska måla på gator och torg. Alldeles för lite allmän konst att beskåda.
Det är också hälsosammare att se färger lite här och där!
Vackra färger ger fler leenden.

Tack för att du såg min konst och det var allt för nu gott folk.

Sort:  

Bright, beautiful, and mysterious.

Saludos @mandragora88 excelentes tomas, increíbles detalles, me encanta la armonía. Éxitos.

Thank you dear friend!

excelente BlackHole Sun ,coherencia en los pigmentos sabes lo que estas realizando y tienes cocimiento lo que un surrealismo y el equilibrio de la obra bien realizada ramaco.

Congratulations @mandragora88! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You made more than 800 comments.
Your next target is to reach 900 comments.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP