Vesica Piscis

Art Inspired


In most pagan cultures, the Vesica Piscis was most often used to represent the vagina, which is probably because the oval shape formed by the two overlapping circles vaguely resembles a genital organ, but also because the overlapping of circles itself can be seen as a representation of sexual intercourse.

20240410_141339.jpg

20240410_141417.jpg

20240410_141459.jpg

Vesica Piscis is also a container for life itself. The sign of eternity found inside the Vesican symbolizing rebirth

20240410_141516.jpg

20240410_141527.jpg

20240410_141612.jpg

This painting is inspired by @Erikah and her post The Most Amazing Exhibition

20240410_141630.jpg

20240410_141638.jpg

20240410_141657.jpg

When I saw the exhibition, I was very touched, because the paintings are so unique and spiritual.

20240410_141726.jpg

20240410_141739.jpg

Yes, the paintings are absolutely fantastic!
Inspiration is precisely what touches a creative side of one's own painting.

20240410_141754.jpg

20240410_141819.jpg

It may be that those who see the painting cannot see any resemblance at all.

20240410_141859.jpg

20240410_141908.jpg

20240410_141925.jpg

20240410_141942.jpg

20240410_142001.jpg

This painting was created with acrylic paint on canvas board.
Thank you for stopping by and that is all for now folks!


Swedish Translation


I de flesta hedniska kulturer användes Vesica Piscis oftast för att representera slidan, vilket förmodligen beror på att den ovala formen som bildas av de två överlappande cirklarna vagt liknar ett könsorgan, men också för att själva överlappningen av cirklar kan ses som en representation av samlag.
Vesica Piscis är också en behållare för själva livet. Evighetstecknet som finns inuti Vesican som symboliserar återfödelse
Den här målningen är inspirerad av Erikah och hennes inlägg The Most Amazing Exhibition
När jag såg utställningen blev jag väldigt berörd, eftersom målningarna är så unika och andliga. Ja, tavlorna är helt fantastiska!
Inspiration är just det som berör en kreativ sida av det egna måleriet.
Det kan vara så att de som ser målningen inte kan se någon likhet alls.

Denna målning skapades med akrylfärg på kanfasbräda.
Tack för att ni tittade förbi och det var allt för nu gott folk!

Sort:  

Det är mycket vackert. Jag har inte varit särskilt aktiv på sistone och jag inser att jag har saknat en del av ditt arbete. Jag kompenserar för det genom att gå och beundra dem. Jag ska försöka vara mer uppmärksam. Ha en bra dag och fortsätt ditt målande, du har mycket talang

Thank you dear friend! Yes, I've missed you too, you one of the few who comment. I myself comment on everyone I vote for!

I sometimes don't comment when I have time but if I vote it means there's something to say hehehe

I'm glad those paintings inspired you and you did great with this painting, excellent idea and execution!

Thank you dear friend! You should continue with your exhibitions, because they are so good!

I'm doing my best to bring new and interesting content each time. There's more to come, so stay tuned.

This turned out great! I love the key and keyhole along with the symbolism.
untitled.gif

beautiful symbol

Thanks so much!

Congratulations @mandragora88! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You received more than 9000 upvotes.
Your next target is to reach 10000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Saludos @mandragora88 interesante trabajo como siempre. Felicidades.

Looks great, I can see the parallels :-)