You are viewing a single comment's thread from:

RE: Простий спосіб виводу HIVE в ГРН

in QUAC2 years ago

гадаю, що для юзерів був би привабливим такий варіант:

токенсума№ карткифіат3%отримуюч/згеопей
ash/pal/стім...3651234 5678...$/€/грн33грн777111сек@теллер