You are viewing a single comment's thread from:

RE: Простий спосіб виводу HIVE в ГРН

in QUAC2 years ago

Вони ще на бета стадії. Про що свідчить відповідний напис. А щоб попасти на коін маркет треба відповідати певним умовам або довго чекати, або відвалити бабла.

Sort:  

ага, а немає якоїсь бети, де можна стімовськіма токенами пограти, бо стіменджін ледь диха