[ENG] Afionas, a picturesque village in Corfu. [PL] Afionas, malownicza wioska na Korfu.

in Pinmapple3 months ago (edited)

Afionas is one of my favorite villages in Corfu. I really enjoy visiting this place, coming back out of the blue.
It's a place full of history, colors and narrow streets.

Afionas jest jedną z moich ulubionych wiosek na Korfu. Bardzo lubię odwiedzać to miejsce, wracać z nienacka.
To miejsce pełne historii, kolorów i wąskich uliczek.

IMG_20231024_175628.jpg

IMG_20231024_180144.jpg

IMG_20231024_180201.jpg

There used to be stately homes here enclosed by walls. A lot of multi-generational families lived here, in houses hidden in the backstreets of narrow stone streets.
Now Afionas is a place much loved by tourists, although there are still native Greeks living here.
The village's winding streets and old houses remain, but there are also quite a few souvenir stores and eating establishments.

Kiedyś były tutaj okazałe domostwa ogrodzone murami. Żyło tu sporo wielopokoleniowych rodzin, w domach ukrytych w zaułkach wąskich kamiennych uliczek.
Teraz Afionas jest miejscem bardzo lubianym przez turystów, aczkolwiek jeszcze mieszkają tutaj rodowici Grecy.
W wiosce pozostały kręte uliczki i stare domy, ale jest też sporo sklepików z pamiątkami i lokale gastronomiczne.

IMG_20231024_175955.jpg

IMG_20231024_175854.jpg

IMG_20231024_180018.jpg

IMG_20231024_180034.jpg

IMG_20231024_175913.jpg

IMG_20231024_175638.jpg

However, the biggest current attractions of Afionas are the viewpoint and nearby Porto Timoni (double beach).
I will take you to Porto Timoni in a separate post. Today I will show you the viewpoint, popular at any time of day, but probably most during sunset.

Jednak największe aktualne atrakcje Afionas to punkt widokowy i znajdujące się w pobliżu Porto Timoni (podwójna plaża).
Do Porto Timoni zabiorę Was w osobnym wpisie. Dzisiaj pokażę Wam punkt widokowy, popularny o każde porze dnia, ale chyba najbardziej podczas zachodu słońca.

IMG_20231024_183117.jpg

IMG_20231024_181330.jpg

IMG_20230605_124930.jpg

Walking through the narrow streets of Afionas we climb slowly upwards. Suddenly, through the buildings and trees, the sea and a wonderful view of the nearby small islands (Erikousa, Otoni I Matraki) begin to emerge.
The islets are inhabited. A small ship runs to them from Corfu, carrying groceries, medicines and tourists during the summer season.

Spacerując wąskimi uliczkami Afionas wspinamy się powoli w górę. Nagle poprzez zabudowania i drzewa zaczyna się wyłaniać morze i cudowny widok na pobliskie małe Wysepki Diapantyjskie. Trzy największe (Erikousa, Otoni i Matraki) są do dziś zamieszkałe. Z Korfu kursuje na nie mały statek, który przewozi artykuły spożywcze, leki oraz turystów w sezonie letnim.

IMG-20231024-WA0000.jpg

IMG_20231024_180218.jpg

IMG_20231024_180422.jpg

IMG_20231024_180439.jpg

IMG_20231024_180506.jpg

IMG_20231024_180455.jpg

IMG_20231024_181246.jpg

IMG_20231024_181414.jpg

The sunset in Afionas is beautiful at any time of the year and certainly unique.
I love this place. I like to lose myself at least for a moment just looking ahead at this vastness of natural beauty.

Zachód słońca w Afionas jest piękny o każdej porze roku i z pewnością niepowtarzalny.
Uwielbiam to miejsce. Lubię zatracić się chociaż na chwilę po prostu patrząc przed siebie na ten ogrom naturalnego piękna.

IMG_20231024_183117.jpg

IMG_20231024_181438.jpg

IMG_20231024_181443.jpg

PANO_20231024_181925.jpg

IMG_20230611_210539.jpg

IMG_20230611_210553.jpg

Copyright and pictures by @grecki-bazar-ewy.


Pierwotnie opublikowano na Grecki Bazar Ewy. Blog na Hive napędzany przez dBlog.

Sort:  

Do you live in Corfu? Those photos make me think of my summer vacation.. so lovely..

Much better weather than what we have currently outside of our windows 😊

Thank you for sharing!

Yes, I live in Corfu 😁
Have you been here on holidays?

I'm glad that my post warmed you up at least a little. Thank you for comment and support @delishtreats!
I send you greetings and lots of Corfiot sunshine ☀️💚

Hello grecki-bazar-ewy!

It's nice to let you know that your article will take 7th place.
Your post is among 15 Best articles voted 7 days ago by the @hive-lu | King Lucoin Curator by hallmann

You receive 🎖 2.3 unique LUBEST tokens as a reward. You can support Lu world and your curator, then he and you will receive 10x more of the winning token. There is a buyout offer waiting for him on the stock exchange. All you need to do is reblog Daily Report 119 with your winnings.

2.png


Invest in the Lu token (Lucoin) and get paid. With 50 Lu in your wallet, you also become the curator of the @hive-lu which follows your upvote.
Buy Lu on the Hive-Engine exchange | World of Lu created by szejq

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP or to resume write a word START

A rustic, charming and very beautiful place. You should enjoy this trip to Afionas.

Yes, I'm always happy in this place!
Thank you for your comment and greetings from Corfu 🙂

Thank you for sharing this beautiful place.

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

Hiya, @livinguktaiwan here, just swinging by to let you know that this post made it into our Honorable Mentions in Travel Digest #2061.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community:

Lubię zatracić się chociaż na chwilę po prostu patrząc przed siebie na ten ogrom naturalnego piękna.

Cudowne miejsce i tak blisko Ciebie ❤️

1682062764792.jpg

❤️🥰😘

A co tam u Ciebie Kochana?
Marzniesz i przeglądasz zdjęcia z Korfu? 😉🤣

Buziaki 😘🥰❤️

Dokładnie tak 😅, chwilowo jestem w Polsce, ale i tu już zimowo się robi. Oj zostało mi Korfu w sercu i kombinuję jakby tu się wyrwać do Ciebie na wiosnę. Albo na następną jesień w najgorszym wypadku.

Wróciłaś? Dawno nie pisałaś, myślę o Tobie często... 💚

Wpadaj, czekam cierpliwie ❤️