Polish Maldives. || Polskie Malediwy. [PL-ENG].

in Pinmapple3 months ago

Pewnie wielu z Was, a dokładniej wielu ze społeczności polskich podróżników słyszało o "Polskich Malediwach". Dokładniej rzecz ujmując, jest to Park Gródek zlokalizowany w województwie śląskim w mieście Jaworzno. W XIX wieku był to obszar przemysłowy, w którym znajdowała się kopalnia dolomitu. W 1997 roku kopalnia przestała być eksploatowana, a dziury po wykopaliskach zostały zalane wodą. Słyszałem o tym miejscu już wcześniej, widziałem liczne zdjęcia na facebooku i portalach podróżniczych, ale nigdy nie byłem i nie widziałem na własne oczy. We wrześniu wraz z moją żoną odwiedziliśmy znajomych właśnie z tego miasta. Zatrzymaliśmy się u nich na noc. Przy porannej kawie narodziła się rozmowa o podróży, gdzie można byłoby się wybrać, coś pozwiedzać, ponieważ pogoda była słoneczna. Z kilku wymienionych miejsc przez gospodarzy, cel podróży dość szybko skupił się na odwiedzeniu Parku Gródek i pospacerowaniu jego ścieżkami. Bardzo mi się ten pomysł spodobał, ponieważ jak wcześniej wspomniałem, już od jakiegoś czasu słyszałem o tym miejscu i chciałem je zwiedzić. Tak więc dopiliśmy kawę i wyruszyliśmy samochodem w kierunku naszego celu. Przy parku z tego, co udało mi się zauważyć i ustalić, znajdują się trzy parkingi. Dwa pierwsze były mocno załadowane autami, ponieważ pogoda dopisywała na tego typu wędrówki, więc zatrzymaliśmy się nieco dalej, na ostatnim.
Od parkingu do parku prowadzi najpierw betonowa droga, która następnie zmienia się w kamienistą ścieżkę. Na terenie Parku znajdują się budki z przekąskami, w których można kupić lody, coś do picia lub do jedzenia. W parku zostały wybudowane kilometry ścieżek i całość można obejść robiąc duże koło. Nasz przewodnik, wiedząc, że chcę napisać post na HIVE, o czym wcześniej mu wspominałem, wybrał dla nas trasę bardziej widokową🙂.
Początkowo trasa i całość obiektu wydawała mi się nudna. Szliśmy dłuższy kawałek przez las. Bez widoków. Jednakże, z drugiej strony ufając tubylcowi, który był już tutaj kilkanaście razy, który wziął sobie do serca moje słowa, że chcę zrobić ładne zdjęcia do posta, ponadto znając go całe swoje życie, postanowiłem mu zaufać. Odłożyłem aparat na późniejsze widoki, a czas spaceru postanowiłem wykorzystać na rozmowę. Spacerowaliśmy wolno całą grupą, delektując się piękną pogodą, rozmawiając.
Po kilkudziesięciu minutach, naszym oczom zaczęły ukazywać się, pomiędzy zielenią drzew, pierwsze kawałki niebieskich plam. Z każdym kolejnym krokiem widoczność była coraz lepsza, aż w końcu wyszliśmy na szczyt skarpy i mogliśmy podziwiać cały Zalew Wydra z góry.

Probably many of you, or more precisely, many from the community of Polish travelers, have heard about the "Polish Maldives". More precisely, it is Gródek Park located in the Silesian Voivodeship in the city of Jaworzno. In the 19th century, it was an industrial area with a dolomite mine. In 1997, the mine ceased to be exploited and the excavation holes were filled with water. I've heard about this place before, seen numerous photos on Facebook and travel websites, but I've never been there or seen it with my own eyes. In September, my wife and I visited friends from this city. We stayed with them for the night. Over morning coffee, we started talking about traveling, where we could go and do some sightseeing, because the weather was sunny. Out of several places mentioned by the hosts, the purpose of the trip quickly focused on visiting Gródek Park and walking along its paths. I really liked this idea because, as I mentioned earlier, I had heard about this place for some time and wanted to visit it. So we finished our coffee and set off by car towards our destination. From what I noticed and determined, there are three parking lots next to the Park.
The first two were heavily loaded with cars because the weather was perfect for this type of hike, so we stopped a little further, on the last one.
From the parking lot to the park, there is first a concrete road, which then turns into a rocky path. There are snack stands in the Park where you can buy ice cream, something to drink or eat. Kilometers of paths have been built in the park and you can walk around the whole area in a large circle.
Our guide, knowing that I wanted to write a post on HIVE, which I had mentioned to him earlier, chose a more scenic route for us :).
Initially, the route and the entire facility seemed boring to me. We walked a long way through the forest. No views. However, on the other hand, trusting a local who had already been here a dozen times, who took to heart my words that I wanted to take nice photos for the post, and, moreover, having known him all my life, I decided to trust him. I put the camera away for later views and decided to use the walking time for a conversation. We walked slowly as a group, enjoying the beautiful weather and talking.
Po kilkudziesięciu minutach naszym oczom zaczęły ukazywać się pierwsze niebieskie plamki wśród zielonych drzew. Z każdym kolejnym krokiem widoczność stawała się coraz lepsza, aż w końcu dotarliśmy na szczyt skarpy i mogliśmy podziwiać z góry cały Zalew Wydra.

Woda ma piękny, lazurowy kolor.

The water has a beautiful azure color.

Kiedy przeszliśmy cały szczyt kilkudziesięciometrowej skarpy, drewnianymi schodami zeszliśmy na dół. Na dole znajduje się kręta ścieżka, prowadząca przez wodę. W miesiącach mniej suchych drewniana kładka znajduje się kilka centymetrów pod powierzchnią wody, dlatego spacerując tamtędy lepiej ściągnąć buty. My akurat butów ściągać nie musieliśmy🙂 . Odrobinę azjatyckiego klimatu, dodają wiaty wybudowane na wodzie.
W zbiorniku wodnym nie można się kąpać. Dzięki temu woda jest tam tak krystalicznie czysta i bez problemu można obserwować pływające w niej ryby.

When we had crossed the entire top of the several dozen-meter-long escarpment, we went down the wooden stairs. At the bottom there is a winding path leading through the water. In less dry months, the wooden footbridge is a few centimeters below the water surface, so it is better to take off your shoes when walking there. We didn't have to take our shoes off :). A bit of Asian atmosphere is added by shelters built on the water.
You cannot swim in the water reservoir. Thanks to this, the water there is so crystal clear and you can easily observe the fish swimming in it.

W wielu miejscach, widać pod wodą pozostałości po dawnej kopalni.

In many places, you can see the remains of the former mine under water.

Dodatkową atrakcją w Parku Gródek, jest możliwość nurkowania. Odbywa się to w drugim stawie o nazwie Gródek. Znajduje się tam baza "Diving Marina Koparki" jej nazwa pochodzi od tego, że w stawie tym są zatopione koparki, które nurkowie mogą eksplorować. Jest to najpopularniejsze miejsce do nurkowania w Polsce.

An additional attraction in Gródek Park is the possibility of diving. This takes place in the second pond called Gródek. There is a "Diving Marina Koparki" base there, its name comes from the fact that there are submerged excavators in the pond that divers can explore. It is the most popular diving site in Poland.

Nasz spacer trwał prawie dwie godziny i był to bardzo przyjemnie spędzony dzień. Cieszę się, że w końcu na własne oczy mogłem zobaczyć Polskie Malediwy i tak jak obiecałem, dziękuję naszemu przewodnikowi za pokazanie nam tego miejsca, wybranie trasy widokowej, ciekawe informacje na temat Parku Gródek oraz oprowadzenie nas po nim🙂 .

Our walk lasted almost two hours and it was a very pleasant day. I am glad that I could finally see the Polish Maldives with my own eyes and, as I promised, I would like to thank our guide for showing us this place, choosing the scenic route, interesting information about Gródek Park and showing us around it 🙂.

Dziękuje za przeczytanie!

Thank you for reading!

Sort:  

Pretty water, nice and clear with lots of fish! What a nice area, beautiful trees. looks like a great place to fish and spend the day. I don't like diving in fresh water usually, too unpredictable.
!DHEDGE

Yes, the water looked phenomenal, no I have never dived in either salt or fresh water :D

1


This post has been selected for upvote from our token accounts by @thebighigg! Based on your tags you received upvotes from the following account(s):

- @dhedge.bonus

@thebighigg has 8 vote calls left today.

Hold 10 or more DHEDGE to unlock daily dividends. Hold 100 or more DHEDGE to unlock thread votes. Calling in our curation accounts currently has a minimum holding requirement of 100 DHEDGE. The more DHEDGE you hold, the higher upvote you can call in. Buy DHEDGE on Tribaldex or earn some daily by joining one of our many delegation pools at app.dhedge.cc.

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

Wow, a very beautiful place, I really like places like this and the lake is sometimes a spectacular colour.

It's a place where you can admire beautiful colors and spend a lot of time :) I didn't think it would be so beautiful there. Thanks:)

A nice place that would definitely be a good stop on a Sunday trip with ATW

Yes, it's a very nice place, especially on sunny days :)