Bursa Botanical Park Trip / Bursa Botanik Park Gezisi [EN // TR)

in Pinmapple2 years ago (edited)

Hello everyone. I will introduce you to Bursa Botanic Park, which is prepared as a lush natural wonder that I visited today. I am sure it will be a content that nature lovers will like very much.

Sizlere bugün ziyaret ettiğim yemyeşil bir doğa harikası olarak hazırlanan Bursa Botanik Parkı tanıtacağım. Doğaseverlerin çok beğeneceği bir içerik olacağına eminim.

img_8358.jpg

“Soğanlı Botanical Park” was put into service in 1998 in order to provide plenty of oxygen, new recreation and healthy sports areas to the city within the scope of the green belt in Bursa. Soganli Botanical Park; Located on an area of ​​400,000 m2, it is a park open to herbal research and scientific studies, while protecting the Bursa Plain with 8000 trees from 150 species, 100,000 shrubs from 76 species, 50,000 groundcovers from 20 species and 6000 roses from 27 species. source

Bursa’da yeşil kuşak kapsamında, kente bol oksijen, yeni dinlenme ve sağlıklı spor alanları kazandırmak amacıyla 1998 yılında “Soğanlı Botanik Parkı” hizmete açılmıştır. Soğanlı Botanik Parkı; 400.000 m2’lik alanında yer alan, 150 türden 8000 ağaç, 76 türden 100.000 çalı, 20 türden 50.000 yer örtücü ve 27 türden 6000 gül ile Bursa Ovası’nı korumakla birlikte, bitkisel araştırma ve bilimsel çalışmalara açık bir parktır. kaynak

img_8229.jpg

img_8231.jpg

img_8232.jpg

Also in the Botanical Park; There are Japanese garden, English garden, French garden, rose garden, azalea-rhododendron garden, fragrant herb garden, rock garden, color gardens, shaped plants gardens. I could only photograph the French garden of these gardens. Because I used my phone intensively during the day, I was out of charge.

Botanik Parkta ayrıca; Japon bahçesi, İngiliz bahçesi, Fransız bahçesi, gül bahçesi, açelya-orman gülü bahçesi, kokulu bitkiler bahçesi, kaya bahçesi, renk bahçeleri, şekilli bitkiler bahçeleri var. Ben bu bahçelerden sadece Fransız bahçesini fotoğraflayabildim. Çünkü gün içinde telefonumu yoğun kullandığımdan şarjım bitmişti.

img_8215.jpg

img_8216.jpg

Of course, there are not only gardens in the park. There are many small and large ponds and these ponds are home to many bird species.

Park içinde tabi ki sadece bahçeler bulunmuyor. Birçok küçük ve büyük göletler var ve bu göletler, içinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

img_8206.jpg

Here, on the wide walking paths, visitors can cycle and walk. Both sides of the roads are covered with trees and there are benches in their shadows. This park offers its visitors the opportunity to rest, observe flowers and plants and do sports for a healthy life.

Burada Geniş yürüyüş yollarında, ziyaretçiler bisiklet sürebiliyor ve yürüyüş yapabiliyor. Yolların her iki tarafı ağaçlarla kaplı ve gölgelerinde de banklar bulunuyor. Bu park, ziyaretçilerine dinlenme, çiçek ve bitkileri gözlemleme ve sağlıklı yaşam için spor yapma imkanı sunuyor.

img_8191.jpg

Bursa botanical park is so big that walking around will make you very tired. To make the trip even easier, you can rent a bike here and explore the park. So we rented a big bike and rode as four people and toured the park.

Bursa botanik park o kadar büyük ki yürüyerek gezmek sizi çok yoracaktır. Geziyi daha da kolaylaştırmak için burada bisiklet kiralayarak parkı dolaşabilirsiniz. Biz de büyük bir bisiklet kiralayarak dört kişi olarak binip parkı gezdik. 😊

img_8210.jpg

Finally, I complete my content with a few trees that I liked and photographed.

Son olarak burada çok beğendiğim ve fotoğrafladığm birkaç ağaçla içeriğimi tamamlıyorum.

img_8211.jpg

img_8209.jpg

img_8238.jpg

See you on a new itinerary. Goodbye ✋

Yeni bir gezi rotasında görüşmek üzere. Hoşçakalın ✋

Sort:  

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

Hi @snlbaskurt, your post has been upvoted by @bdcommunity courtesy of @rehan12!


Support us by voting as a Hive Witness and/or by delegating HIVE POWER.

JOIN US ON