Bursa City Museum Culture Trip - Bursa Kent Müzesi Kültür Gezimiz [EN / TR]

in Pinmapple2 years ago (edited)

img_8419.jpg

Hi Everybody! - Merhaba Millet!

Today, I will share with you my impressions from our trip to Bursa City Museum, which I did in the past days. These museums, where you can find everything related to the past of a city, contain many historically special relics.

Bugün sizlere, geçtiğimiz günlerde yaptığım Bursa Kent Müzesi gezimizden izlenimlerimi paylaşacağım. Bir şehrin geçmişiyle alakalı herşeyini bulabileceğiniz bu tür müzeler, tarihsel olarak birçok özel kalıntıyı içinde barındırır.

img_8069.jpg

img_8073.jpg

Since this trip was a school trip, we aimed to both have fun and learn. You can reach my content about these trips from the links below.
bursa botanical park
bursa zoo

Bu gezimiz bir okul gezisi olduğu için hem eğlenmek hem de öğrenmeyi amaçladık. Bu gezilerim hakkındaki içeriklerime aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
bursa botanik parkı
bursa hayvanat bahçesi

img_8348.jpg

img_8282.jpg

Let's come to the Bursa City Museum, which is the main subject of my content. This museum is located just behind the Atatürk statue, known as the Famous Sculpture, in the Osmangazi district of Bursa. It has 3 floors and is a place where you can visit with a guide for free if you make an appointment before visiting. There is also a small amphitheater for small-scale concerts and shows in front of the museum.

Gelelim içeriğimin asıl konusu olan Bursa Kent müzesine. Bu müze Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Meşhur Heykel olarak bilinen Atatürk heykelinin hemen arkasında yer almaktadır. 3 katlıdır ve ziyaret etmeden önce randevu almanız halinde ücretsiz bir şekilde rehber eşliğinde gezebileceğiniz bir yerdir. Müzenin önünde küçük çaplı konser ve gösteriler için küçük bir anfi de var.

img_8420.jpg

Bursa was founded during the reign of King Prusias I of Bithynia. When the King of Carthage, Hannibal, lost the war with the Roman emperor, he took refuge in Prusias I with his soldiers. 1. Hannibal, who was highly respected by Prusias, founded the city of Bursa in his honor. That's why he named this city Prusa. Prusa turned into Bursa over time.

Bursa, Bitinya Kralı 1. Prusias döneminde kurulmuştur. Kartaca Kralı Hannibal, Roma imparatoru ile yaptığı savaşı kaybedince, askerleriyle birlikte 1. Prusias'a sığınmıştır. 1. Prusias tarafından büyük bir itibar gören Hannibal, onun onuruna Bursa kentini kurmuştur. Bu kente bu nedenle Prusa adını vermiştir. Prusa zamanla Bursa'ya dönüşmüştür.

img_8421.jpg

In the museum, the entire history of Bursa, together with the first founding works, is exhibited. You can also find wax statues of the first sultans of the Ottoman period, narratives and photographs of the Republican period.

Müzede Bursa'nın ilk kuruluş eserleriyle birlikte günümüze kadar olan bütün tarihi sergilenmektedir. Osmanlı döneminin ilk padişahlarının balmumu heykelleri, Cumhuriyet dönemi anlatıları ve fotoğraflarını da bulabilirsiniz.

img_8422.jpg

The ground floor of the museum is devoted to craft branches and these crafts are displayed in small rooms.

Now I present to you the other photos I took in the museum.

Müzenin zemin katı zanaat kollarına ayrılmış ve küçük küçük odalarda bu zanaatlar canlandırılarak sergileniyor.

Şimdi müzede çektiğim diğer fotoğrafları sizlere sunuyorum.

img_8292.jpg
Handkerchief / Mendilci

img_8295.jpg
horse carriage mechanic / At arabası tamircisi

img_8297.jpg
Blacksmith / Nalbant

img_8298.jpg
Samarkand / Semerci

img_8300.jpg
Shoemaker / Kunduracı

img_8301.jpg
Cutler / Bıçakçı

img_8303.jpg
Tinsmith / Kalaycı

img_8304.jpg

img_8306.jpg
Basketmaker / Sepetçi

img_8305.jpg
wool spinner / Yün eğirmeci


img_8313.jpg

img_8312.jpg

img_8314.jpg

img_8316.jpg

Finally, you can see the outfits of Zeki Müren, Müzeyyen Senar and Yıldırım Gürses, who are master artists of Turkish Classical Music, on stage.

See you on a new itinerary. Goodbye ✋

Son olarak da Türk Sanat Müziği'nin usta sanatçılarından olan Zeki Müren, Müzeyyen Senar ve Yıldırım Gürses'in sahnede giydikleri kıyafetleri görebilirsiniz.

Yeni bir gezi rotasında görüşmek üzere. Hoşçakalın ✋

Sort:  

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @snlbaskurt.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more

Congratulations @snlbaskurt! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Day - June 1st 2022
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!