Все буде добре \ Everything will be fine

in Team Ukrainelast year (edited)

Всі чекають контрнаступу ЗСУ, багато думок та припущень щодо напрямків наступу, термінів, а також окрема думка про Крим. Так от, щодо Криму. На мій погляд, все набагато простіше. В історії є багато випадків завоювання Криму. Один з них- Кримська операція 1918 року. Армія Української Народної Республіки на чолі з полковником Петром Болбочаном у квітні 1918 року здійснила похід на Крим проти більшовиків з метою встановлення на території півострова української влади та взяття під контроль Чорноморського флоту.
Армія УНР форсувала Сиваш і звільнила від більшовиків Джанкой, першу вузлову станцію в Криму. Завдяки цьому українська армія отримала можливість для розгортання подальшого наступу та раніше за німців дісталася Сімферополя. Перемоги було досягнуто з мінімальними втратами.
Впевнений, що військове керівництво вже вивчило досвід наших дідів-прадідів, які звільняли Крим в 1918 році, а також історичну спадщину попередніх років і мають стратегію звільнення Криму від російської окупації. Щодо шансів росіян: за декілька століть не було жодного випадку вдалої оборони Криму. Так вже склалось- історично, географічно, ментально, політично. Тому, впевнений, що і тепер Крим буде звільнений , росіяни отримають поразку і ганьбу. Бо це історична традиція і, це буде справедливо по відношенню до українців і кримських татар.

Everyone is waiting for the counteroffensive of the Armed Forces, many opinions and assumptions about the directions of the offensive, terms, as well as a separate opinion about Crimea. So, regarding Crimea. In my opinion, everything is much simpler. There are many cases of the conquest of Crimea in history. One of them is the Crimean operation of 1918. In April 1918, the Army of the Ukrainian People's Republic, led by Colonel Petro Bolbochan, marched on the Crimea against the Bolsheviks with the aim of establishing Ukrainian power on the territory of the peninsula and taking control of the Black Sea Fleet.
The UNR army forced Sivash and freed Dzhankoy, the first nodal station in Crimea, from the Bolsheviks. Thanks to this, the Ukrainian army got an opportunity to launch a further offensive and reached Simferopol before the Germans. Victory was achieved with minimal losses.
I am sure that the military leadership has already studied the experience of our great-grandfathers, who liberated Crimea in 1918, as well as the historical legacy of the previous years, and have a strategy for liberating Crimea from Russian occupation. Regarding the chances of the Russians: for several centuries there was not a single case of successful defense of the Crimea. This is how it happened - historically, geographically, mentally, politically. Therefore, I am sure that even now Crimea will be liberated, the Russians will receive defeat and shame. Because this is a historical tradition and it will be fair to Ukrainians and Crimean Tatars.

4.jpg
Джерело

3.jpg
Джерело

2.jpg

Джерело

Sort:  

Дякуємо, дуже цікава стаття.