Добрий вечір, ми з України / Good evening, we're from Ukraine

in Team Ukraine2 years ago

On the first day of the war, there was a moment of stupor, simply because for several hours the sirens sounded like sirens.
I wanted to wake up and go back.

And the usual "should" began.
Probably everyone has thought about it at least once.

The war is scary, but it has done a cool job transformation in my head.
Personally with me so.
At one point, it was not clothes, money, or entertainment that became important.
The basic need is to know that all relatives are alive.

В перший день війни на хвилину настав ступор, просто від того, що декілька годин ьігатні під звуки сирен здавалися сном.
Хотілося прокинутися і повернутися назад.

І почалося звичайне "треба було".
Певно кожен хоч раз подумав про це.

Війна це страшно, але вона зробила круту трансформацій роботу в голові.
Особисто зі мною так.
В один момент важливими стали не одяг, не гроші, не розваги.
Базова потреба це знати, що всі рідні живі.

I am even grateful for this transformation. Even with the bad, you can endure the good.
Don't put anything off until tomorrow. It's not just about food and water. I always had it in the fridge for only a day, because everything was nearby.
And do the rest as soon as the need or thought arises.
Treat teeth;
Cut children's hair;
Learn English, programming;
Travel.
Don't procrastinate.
Don't spend it on quarrels and insults.
Just love and be sure to talk and show it to your family.
Be supportive of those around you.
This is an incredible force of unity!

Don't complain. Someone even harder.
And always see the light 🙏
I learned to make decisions without hesitation. It turns out that it is not so difficult when you have clear priorities.
We are invincible because we are strong in the Spirit, because God is behind us ❤️🇺🇦

Glory to Ukraine!
Tremble enemies!

Я навіть вдячна цій трансформації. Навіть з поганого, можна винести хороше. Не відкладувати нічого на завтра. Не стосується лише їжі та води. В мене в холодильнику завжди було тільки на добу, тому що все було поруч. А інше робити одразу, як виникла потреба чи думка. Лікувати зуби; Підстригти дітей; Вчити англійську, програмування; Мандрувати. Не відкладати життя. Не витрачати його на сварки та образи. Просто любити і обов'язково говорити і показувати це рідним. Бути підтримкою тим, хто поруч. Це неймовірна сила єднання!

Не жалітися. Комусь ще важче.
І завжди бачити світло 🙏
Я навчилася приймати рішення без вагань. Виявляється це не так складно, коли перед тобою чіткі пріоритети.

Ми непереможні, бо сильні Духом, тому що за нами Бог ❤️🇺🇦

Слава Україні!
Тремтіть вороги!